Ολοκληρωμένο

FCI - Remote sales order entry / sales reports

We are a manufacturing company, Fibre Converters Inc. ([login to view URL]). We need a website/page that our remote sales agents can use to enter sales orders that will then be sent to our internal customer service rep, in a standard form, for entry into our ERP system. We will also need sales reports available based on the independent sales groups customers only. I currently have an example of this that can be presented when necessary.

Ικανότητες: Εισαγωγή Δεδομένων, Επεξεργασία Δεδομένων, HTML, Ασφάλεια Ιστού, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: data entry, website design, data processing, html5, web security

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Three Rivers, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17859156

Ανατέθηκε στον:

manager2015

Questions: 1. Please share example of "sales reports available based on the independent sales groups customers only." 2. I think you will need the login and the password as well so the salesperson can enter the o Περισσότερα

$4000 USD σε 160 μέρες
(147 Αξιολογήσεις)
9.0

25 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $2427 για αυτή τη δουλειά

SRajpurohit

Hi, Greetings! I read your brief description and we are capable of doing your project. We have worked on more than 400+ projects, so we have excellent expertise on the technology. Lets have a real time discussi Περισσότερα

$2117 USD σε 15 μέρες
(248 Αξιολογήσεις)
8.8
ukroficer

Hi guys! My name's Yana. I am a manager of Webcapitan team. Our team of great web-developers are interested in your project task and ready to build a website/page that yiur remote sales agents can use to enter sales or Περισσότερα

$2647 USD σε 30 μέρες
(237 Αξιολογήσεις)
8.3
arhamsoftltd

Greetings, Hi, I am David. Please share the example with me as I got the basic idea of the project but the example will help me to clear the picture of the project to me. Please come to inbox so that I can share my Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
8.7
xtreemsolution

Hello, Greetings from XtreemSolution ! We have checked your requirement and find that you are looking for a web portal for your company agents where your remote sales agents will be able to enter sales orders tha Περισσότερα

$2200 USD σε 30 μέρες
(115 Αξιολογήσεις)
8.2
aqualeafitsolpl

Hi We have expertise in similar structure CRM portal development.. Please check [login to view URL] ID: admin Pass: 123456

$2647 USD σε 30 μέρες
(155 Αξιολογήσεις)
8.3
wpoppo

Hi, Hope you are doing great! As per the need, you wish to create an Sales management system and here are couple of points that I would like to clarify:- 1) Staff Agents will have to register the system or Admin w Περισσότερα

$2352 USD σε 30 μέρες
(171 Αξιολογήσεις)
8.3
Webxpert4u

I am highly interested to work for Fibre Converters Inc. I am ready to create page to enter sales orders and will also create sales reports based on the independent sales groups customers. It would be really great if y Περισσότερα

$2588 USD σε 30 μέρες
(268 Αξιολογήσεις)
7.9
jkaranm

Hi, My name is Janis and I have been here in freelancer since 2014. One of the preferred freelancer because of the good standing and have good feedback from previous employers. I was asked by the freelancer staff Ramo Περισσότερα

$3000 USD σε 20 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
8.0
joekuck

Hi there! My name is Joe. Your recruiter on this project, Ramona S., invited me to place a bid on your project. I understand you need a custom web application developed that allows your sales agents to remotely Περισσότερα

$3000 USD σε 10 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
7.7
shosi

Hey :) I am interested to work on your project. I will will a system and do order entry everyday. Let's start it :) Thank You, Faisal Ahamed

$1540 USD σε 30 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
7.2
mmadi

Hello jameysouthland, I have go through your project "FCI - Remote sales order entry / sales reports" I AM AVAILABLE TO START WORK NOW Hope to hear back from you soon. When can we discuss? Relevant Skills an Περισσότερα

$1800 USD σε 36 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
6.7
fleetways

Thank you for looking at our bid. Not sure about the technology stack of your current site, below is a tentative proposal - we request your advise: 1. Wireframes, review, approval - 1 weeks - login page for ales ag Περισσότερα

$1998 USD σε 45 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
6.6
hiramalik321

Hi there, I've read your project description and I am confident enough that I can handle this project according to your expectations. I have done similar projects before and I want to take over this project as well. If Περισσότερα

$1500 USD σε 7 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
6.0
sflogics

We are web developers working from 8+ years. I worked for an online store in past to manage inventory also. We can start this job immediately and can work according to your time zone also.

$2000 USD σε 30 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.1
buldier08

My name is Nelson. Hi, How are you? I’ve carefully gone through your job post. I am very much interested in your project with all of your requirements. I feel very confident on your project and You will get the "B Περισσότερα

$2647 USD σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
6.2
gutibs

Hello, i can do what you need, can you please show me those specs you have? so i can have a better understanding of the scope. Will use a MySQL database and a bootstrap template, so the site looks well on any screen s Περισσότερα

$2058 USD σε 20 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
6.3
pixelonline

Hi, team Fibre Converters Inc, following is our proposal. 1. you, will have a login area, admin area,. 2. you will be able to add edit delete SALES team members, So sales exec cvan login inside their WEB AREA. Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
6.4
lavizsolutions

Hi, We need to have admin panel to create 1. Manage Sales Persons 2. Manage Internal sales reps 3. Manage clients view sales orders view reports.. dashboard. Please share me the example. 1. Case Mana Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
6.3
pulakesh90

Hello Sir, I went through your requirement and understood it properly. We are Very much interested with this Project. We are having more than 7+ years of versatile experience in Responsive,SEO effective design and d Περισσότερα

$2800 USD σε 25 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
6.0
AwaisChaudhry

Hi there, I have checked the details I have rich experienced with Data Entry, Data Processing, HTML, Web Security, Website Design. Please initiate chat so we can discuss this job.

$2500 USD σε 30 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.2