Κλειστό

Elasticsearch with Web GUI

I need someone to setup basic environment with guidelines to do the rest of the settings myself.

--Setup Elasticsearch 6.3 Full Stack Environment

Setup local ELK development environment, later will move it to AWS Cloud

--Create Index

Create sample index for few documents. I will provide sample data in jSon or CSV format or any other format required. Remaining indexes I will create myself. Advise on how to create synonyms to include in the mappings.

--Write Query DSL and optimize search

--Web Layout with EUI Framework (React UI Components)

--Signup and payment processing page

Ικανότητες: Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Angular.js, Elasticsearch, React.js, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: web gui designer software, web gui design psd, web send page friend, website design, amazon web services, angular.js, elasticsearch, print label web user page, openser web gui, create static web html page joomla, web flip page cataloge program, json web gui, web landing page design, web gui freeswitch, best web gui, copy web part page site, web sales page, web gui admin mysql web postfix fedora, web design page turning software, web based snmp query

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 10 αξιολογήσεις ) Manama, Bahrain

Ταυτότητα Εργασίας: #17586716

20 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $495 για αυτή τη δουλειά

shiningdevelopor

Hello How are you I have reviewed your description I have many good experiences in elastic search engine and real estate search If you hire me, I will do my best and make you satisfied in all your needs Thanks

$500 USD σε 10 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
6.1
rajneeshsaini

Dear Hiring Manager, Hope you are doing great!! --You’ll get all the expected stuff like a great professional service and a fast turn around, at a bit less, and I get a bit more exposure. I have read you descript Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
6.3
rightbigboss

Hello. How are you? First of all, thanks for your job post. I have just read your requirements and it is no problem with me. I am an expert in Cloud area such as AWS(EC2, Elastic Beanstalk), Google Cloud(GAE, GCE) e Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
6.2
mitss

hello i checked your given requirement details and as you want mobile responsive website. by using Angularjs, bootstrap,html5 with havascript responsive website. please provide me your website code and link and here c Περισσότερα

$500 USD σε 30 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
6.0
fullstackpratim

Dear Employer, Hi, my name is Parth, I am a fullstack developer specializes in creating beautiful web sites and mobile app. In my 9 years in the Web and Mobile development industry, I have worked in over 60 compl Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.8
bhatiasiddharth

Dear Client, Thanks for providing opportunity to bid on the project I have 4+ years of experience in making site on react.js. I also expertise in angular.js Some of React.js sites are:- 1) https://www.k Περισσότερα

$400 USD σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.3
dirisalagopal

Elastic search expert.

$400 USD σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
5.0
greenforest0204

Hello, Dear! I'm Dmitrii, an expert of react and angular. I'm very interested in your job and I have many great experience of it. I'm ready to work for you and I can finish it within your timeframe. I hope discuss Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.1
$444 USD σε 11 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.0
wang1986

Dear sir! Thanks for your posting job! I am a 8+ years experienced senior web developer who has been focusing on Web development. Are you going to develop this project with angular? or React.js? Please feel free t Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.9
langlangFan

Hi, thanks for your job posting. I don't look new client but I read your serious job posting. That's why I write this bid with happy mind. I have developed several websites similar with your requirements. I am good a Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.5
software4587

I hope you are doing well. I understand your requirements, I am web application developer and I have experience of 3+ years in developing applications for web. I have extensive experience with Amazon Web Services, Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
3.5
schoudhary1553

Hello Sir, I am the expert freelancer here. I am on the 6th position through out the world to deliver the quality job. I have deliver here more than 385 + projects with 100% client satisfaction. I have more than 5 Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.3
naishodayo

Hi, I am an experienced programmer and I'm sure I can complete your project asap. Please contact me and tell about your project details. I promise a high quality and punctual work. Thanks. Elasticsearch with Web GUI Περισσότερα

$500 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.4
mnikam823

I have 4+ years of experience in Devops, Elastic Search , Kibana, Logtash, Docker , Jenkins etc. I am interested in doing this project and looking forward to hearing from you. Thanks

$555 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.6
$500 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$500 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Krishnashah7

Hi, I have been working as elasticsearch consultant since 4 years now and my 11 node elasticsearch cluster has been built in AWS environment. My ELK stack has been up and running efficiently ever since. I think, I am Περισσότερα

$400 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
1.5
$444 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$500 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0