Κλειστό

Django website

15 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹11796 για αυτή τη δουλειά

huangrong180405

Hello. I am very interested to your project. I have a wealthy experience of Django. I can satisfy all your requirements. Please contact me and let discuss in detail. Thanks.

₹10000 INR σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
6.0
idragon712

Hello I have read your description carefully and I am interested in your job. I am very experienced in python Django. I can create the best quality website that can turn your idea into real. Here are my generic Περισσότερα

₹10000 INR σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
6.3
devops724

Hi there I have 10 years experience in Python and web development. I did lots of projects in web world, develop in most web technologies. 8 years developing Django sites and services. I did lots of projects in scra Περισσότερα

₹36111 INR σε 3 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
5.7
zhangguimin0604

Hi there! I have read your project description and am sure I can give you the best result of it. I am a dedicated Django & Python web developer. I would like to assist you in Social Network & Media & Admin developm Περισσότερα

₹5555 INR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
5.2
₹12500 INR σε 8 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.0
thakurjashpal

Hi, Thanks for job posting. I don’t look new client but i read your serious job posting. I have developed serverl website similar to your requirements. I am good at website design and development . Please check m Περισσότερα

₹9444 INR σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.4
vermashekhar484

Hey, I'm interested in your project. Please send me a message so that we can discuss more.

₹8888 INR σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.0
opensysknw

Full Stack Python/Odoo/Django/Blockchain Developer We are emerging group of talented freelancers working on cross platform open source web application. Having average experience of 5+ years in web application develop Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.4
serpwizard

We are a team of professionals. First of all, we will provide you with a dedicated full-stack developer working only on your project. Expertise in Backend: Python(Django), Laravel, Codeigniter, Wordpress, Google A Περισσότερα

₹10555 INR σε 7 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
2.9
mvermaasp

I have experienced in same and develop lot of applications with Django, python and vbs

₹11666 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
brunogs6

Hi, im a Python developer with experience in Django and Flask. Could you give some information regards the webapp? Maybe I can develop this system for you.

₹7777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yashgulatig2

Hello, I am a professional full stack web developer and interested in your project. Please share the further details. Regards, Yash Gulati

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
chani02

I'm experienced UI, Python, Django, Flask, AWS, ReactJs, Angular JS Developer. Certified AWS Developer associate. Experience in building e-commerce, Educational, Job portal, CMS projects. Experienced in payment gatewa Περισσότερα

₹12222 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
phungnvbkdn

If you don't rush, just hire me to save some money. I'm new in Freelancer but I have enough knowledge to meet your requirements. I'm sure to give you best quality. Thanks

₹11111 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SPURVESH

Our porfolio includes applications built with frameworks like Django, Python, Angular.js with HTML5, Machine Learning, word2vec, numpy, spacy, tensorflow, object recognition, distance measurement, Lidar Integrations, a Περισσότερα

₹15555 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0