Κλειστό

Design website for Agency

34 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $132 για αυτή τη δουλειά

WebCane

i will create an awesome social media marketing agency website as per your requirements(attractive,fully responsible) I have done 100+ project from this platform with 5/5 rating, you can visit my profile. Just drop me Περισσότερα

$100 USD σε 5 μέρες
(140 Αξιολογήσεις)
7.2
(334 Αξιολογήσεις)
7.1
(154 Αξιολογήσεις)
7.2
baniksubir1

Hello , Today your job posting (Design website for Agency) has caught my attention, and I wish to have a conversation about the project. I read your project - This website will be for a social media .. You can check my Περισσότερα

$200 USD σε 7 μέρες
(133 Αξιολογήσεις)
6.7
clientsfirstIT

Hi, You need an expert to develop a website for your agency similar to the mentioned website. I can do this job and help you to make your website. Sample work:- [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$180 USD σε 7 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
6.7
techwelfare

Hi We are very much confident to create your website similar to your link. We are professional website developers having 11 years of working experience. Cost and timeline will be confirmed in chat after a complete un Περισσότερα

$200 USD σε 12 μέρες
(175 Αξιολογήσεις)
7.3
asiflak

✔️ Hello There, Full stack web developer is here to assist you in this project, I already worked on similar kind of projects so I can be a best choice.✅ My work samples are listed below kindly check them. ✔️ crossfit Περισσότερα

$130 USD σε 7 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
6.1
masterdout

Hi! I think that I am a perfect fit for your project. I am a Professional Designer and Web Developer with more than 7 years of experience in Shopify Development, Graphic Design, Website Design, WordPress and HTML. Plea Περισσότερα

$150 USD σε 1 μέρα
(182 Αξιολογήσεις)
6.4
(92 Αξιολογήσεις)
6.2
(46 Αξιολογήσεις)
6.1
sheralifp

Hello, I am available now to discuss your project! I am a skillful WordPress Designer and Developer with 4 years of professional experience. I read your requirements and I can immediately start working on your project. Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
5.8
zohaib279

Hello, I have looked at the website. I can design and develop a stunning and responsive website. Send me a message to discuss and so that I can show you my portfolio and capabilities. Looking forward to hearing from Περισσότερα

$440 USD σε 7 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
6.0
tusharaggarwal02

Hi, I have gone through your requirements carefully and interested in the job. I have 5+ years of experience in web designing and development wherein I have worked upon HTML, CSS, BootStrap, JavaScript, Jquery, PHP, Περισσότερα

$100 USD σε 5 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
5.7
khurshid040462

Hey ! "Want a Shopify store?" Or "Want to revamp your store?" This is Amir Anwar. A shopify expert and have all the paid themes of shopify store. Just chat and i will give you a supreme shopify store . Servi Περισσότερα

$65 USD σε 1 μέρα
(30 Αξιολογήσεις)
5.2
(20 Αξιολογήσεις)
5.0
globalwebindia

Hi, I have 9+ Years Working Experience in Website Development, Graphics Designing and Internet Marketing. I am already seen your Project Description Regarding "Website Development for Agency". I am Ready to Start Your Περισσότερα

$120 USD σε 1 μέρα
(95 Αξιολογήσεις)
5.8
ResystTech

Greetings, from Resyst!! We can create an awesome social media marketing agency website as per your requirements. We would love to work with you and develop your website on the Wordpress platform. We can provide you w Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.9
vladilavsuhovoy1

Hi, How are you? I’ve carefully checked " Design website for Agency" and really interested in this job. I have rich experiences in Shopify Development, Graphic Design, WordPress, Website Design and HTML. I’m ready t Περισσότερα

$150 USD σε 5 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.2
furqanorpiv

Hello Mate, I hope you are doing fine! We have certified web developers with 8+ years of experience in Web Development, Website Design and Programming. Our expertise includes Java, CSS, Python, JavaScript, WordPress, P Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.1
Shawndina

Design website for Agency I have great team for website design and development, I am very excited for the opportunity to work with you in accomplishing your goals. We have developed thousands of websites in many progr Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.3