Κλειστό

$1500-$3000 Create 3D Secure system

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed . Are you a software developer that can create a 3d secure system here?

And I'm not referring to merely applying for a merchant account, I literally mean develope the 3d secure system to integrate to an existing payment system i.e. PayPal (not website payment pro).

For example when a PayPal card payment is made an extra layer of security (3D Secure) will appear during the payemnt to ensure all payments are completed securely.

Ικανότητες: HTML, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: how to create a website for credit card, looking for a professional team to re-create a current 7 page website you would need to use the existing content & redesign / de, d logo for website, d logo for a website, create an image for christmasholiday card, create virtual credit card website, fcms pro website, create design greeting card companies, create custom invoice quickbooks pro 2008, example flash header website, credit card affiliate website, credit card options website, flash slideshow pro website viewers, example api map website, integrating slideshow pro website lets users upload photos

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #11498593

15 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $2507 για αυτή τη δουλειά

A2Design

Hi, Nice project you have there, let us help you with it! Our team is Russian-Canadian. We code in PHP. Check our recent projects here [The administrator removed this message for encouraging communication outside Fr Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
8.6
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/node.js/CSS3/Java/Python/Django/Javascript/i Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
8.6
londonlance

Hi, we are a studio based in London, Please get in touch to arrange a phone call to discuss further. Following are some of our recent design projects; [login to view URL] A social media post scheduler an Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
7.8
neoglobal

We can start working on your project from today if needed. You do not need to release any payment until some of the work is shown and uploaded on demo. We have been working on many projects before and many of them c Περισσότερα

$3000 USD σε 35 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
7.5
mike199

My name is Mike and I’m from UK. I work with individual clients and also provide outsourcing services for a number of UK and USA based agencies. Your project description sounds interesting to me and I do have skills & Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
7.1
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.1
solafort

Hi. I am very curious about your project. I think I am the best one to complete your project successfully. I have lots of experience with 3d application. But can you send me more detailed description about what you Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.6
xielessupport

I can make your project a great success. I'm 31 year old talented PHP and open-source developer. I have 9 years of experience in Server Administration and Web Application Development. I'm expert in web application cust Περισσότερα

$2138 USD σε 30 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.2
minimalpix

Hello, I am a professional designer and art director with 12 years of experience I specialize in the following areas: Corporate identity and graphic Advertising Web design and interfaces for applications Textile Περισσότερα

$2500 USD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.5
nilesh5627

Respected Sir/Madam, We are team of vast experienced developers, designers, server admin i.e Amazon web service, cloud computing Our main aim is to provide top notch quality of work Feel Free to contact for any queries Περισσότερα

$1666 USD σε 30 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.6
$1800 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.6
fixfin

We are CRM, ERP, POS, Custom Software solution providing company. We also deal with Portal, Blog, Social Media, e-commerce solution, Linux Migration and Open Source Development. We are quite confident that we can accom Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.2
Codemaster4u

we can provide you extra layer of security protection in payment system.....Please accept our proposal and give this opportunity to us. No issue of payment you can pay me in steps through milestone, we will satisfy u. Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
NeoITServicesPVT

Hello Sir, Greetings! We have reviewed your job post, We have dedicated and experienced team having excellent working experience in web development, web designing, Software Architecture, Mobile Development. We a Περισσότερα

$3333 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ekimkayavw

Hi 18 bids already. I know how difficult it can be to choose the best freelancer, and have them build what you really need. Everyone has a different understanding of your project. You know why? Please Google: Langua Περισσότερα

$1666 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0