Κλειστό

e commerce website and app

hello

im looking to build a multi vendor marketplace website + application

if you want to build it on WordPress or Magento or dokan and WC vendor or its own website doesn't matter

PS I'm still gathering information and estimation.

*i already have a domain name

Ικανότητες: Magento, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WooCommerce, WordPress

Περισσότερα: free ecommerce website, e-commerce application development, ecommerce mobile app development, create free ecommerce app, how to make a ecommerce android app, shopify, ecommerce website, mobile application for ecommerce, build a complete e commerce website for selling smartphone skins, build an e-commerce website/marketplace - future integration with android/iphone, build e-commerce website, build my e-commerce website, design a e commerce website, design logo for e-commerce website, dubai e commerce website, e commerce website developer, e commerce website outsource, e commerce website, e-commerce web-app, e-commerce website (partnersharing)

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) toronto, Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #17561728

79 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $783 για αυτή τη δουλειά

sapotacorp

Dear msaleemca. I have experienced with dokan. Our Magento's projects: [login to view URL] Our latest Canada's projects: [login to view URL] Best regards,

$693 CAD σε 19 μέρες
(1071 Αξιολογήσεις)
8.8
A2Design

Hi, We're a full-cycle team of 30+ web developers. We have a very extensive experience with WordPress/WooСommerce A couple of our latest WooСommerce projects: [login to view URL] https://silverbackathle Περισσότερα

$569 CAD σε 5 μέρες
(122 Αξιολογήσεις)
8.7
michale21

Hello, Greetings from Votive Technologies!! We have gone through your project requirements, We will definitely design and develop a multi-vendor marketplace E-commerce website and application. Kindly have a l Περισσότερα

$3000 CAD σε 30 μέρες
(438 Αξιολογήσεις)
8.8
Softmania

Hi there, Thank you for reading our message. I checked the project description carefully, it would be great if I could chat with you as I have a few questions. Please know Wordpress is our main area of experti Περισσότερα

$555 CAD σε 10 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
8.3
webqueue

Hi, You want a multivendor marketplace website. I think wordpress will be a cost effective option whereas magento will be a costly option. So for now it will be fair to go with wordpress. OUR RECENTLY DEVELOPE Περισσότερα

$555 CAD σε 10 μέρες
(412 Αξιολογήσεις)
8.6
PhpYouth

Hi! My name is Vikas. I am an experienced web and mobile app developer. I have read the project requirements and I am very much interested in building this multi vendor marketplace website for you. I suggest we develo Περισσότερα

$1000 CAD σε 14 μέρες
(247 Αξιολογήσεις)
8.2
Webicules

Hello, Multi-vendor examples: [login to view URL] [login to view URL] Surely, I will build a multi-vendor website and mobile application as per your requirement. Please do me a ping so th Περισσότερα

$750 CAD σε 10 μέρες
(283 Αξιολογήσεις)
8.3
trivediinfo

Hello I have seen your project and interested in working with you. I guarantee you best performance, on time project delivery, faster communication and quick response to your queries. I have 5+ year experience i Περισσότερα

$400 CAD σε 10 μέρες
(224 Αξιολογήσεις)
8.1
Yknox

Hello, How are you? I am Wen. I have been working in mobile app development for over 5 years If you have app idea, I can do that with my rich exps, perfect skills No worries, if you give me a chance or test, I can s Περισσότερα

$500 CAD σε 10 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
7.9
fennel

Hi Thee, Yes we can develop your marketplace kind of site. If you have wc vendor plugin then for sure we can work. We have a good team and perfect exp. If you go with wordpress will be cheap and affordable as co Περισσότερα

$555 CAD σε 10 μέρες
(331 Αξιολογήσεις)
8.2
Sonia8619

Dear Sir / Ma’am, I am writing a proposal for your job.I have gone through the complete job description and placed bid accordingly.I am really interested for this project as this is area of my [login to view URL] near a Περισσότερα

$555 CAD σε 10 μέρες
(122 Αξιολογήσεις)
7.5
magento2expert

Hello, >> i will help you with multi vendor marketplace website with magento. >> Can you please brief me about functionality. I am Fully Magento2x,1xExpert developer/designer having 8+ years of experience In Περισσότερα

$750 CAD σε 10 μέρες
(132 Αξιολογήσεις)
7.4
NIKE9

Hi I am an experienced web developer with 7 years of experience and I thought I have the appropriate skills for your project. I am experienced in multi-vendor website development and I am familiar with Dokan. To s Περισσότερα

$555 CAD σε 10 μέρες
(115 Αξιολογήσεις)
7.3
tarunmehan

Hello, I am ready to assist you to develop multi-vendor marketplace website in Wordpress and native mobile app for both Android/iPhone. I am expert in Php, Wordpress, SWIFT, Core Java, OOPS, Android Development, Περισσότερα

$1500 CAD σε 30 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
7.4
webtrix8

Hello, I have read through your project and I am incredibly interested in taking on your project. I am an experienced developer and would be developing a professional marketplace website using wordpress. My Περισσότερα

$555 CAD σε 5 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
7.2
fah15

"I NEVER BID ON PROJECTS THAT I AM NOT BEEN ABLE TO COMPLETE" Successfully completed 80+ projects on Freelancer with 5 star rating and good comments, along with dozens in local market, so no need to worry about deve Περισσότερα

$500 CAD σε 7 μέρες
(129 Αξιολογήσεις)
6.9
ambientinfotech

Dear Client, I am expert self-motivated and hardworking Magento developer having 8+ year experienced for both versions: 1.9 & 2.0. > Magento: 1.9 to 2.0. X > Commerce portal > Customization, template, API, Περισσότερα

$700 CAD σε 10 μέρες
(233 Αξιολογήσεις)
6.9
junkyfunky

Hello, I've read your project description and I want to tell you that I can build a Professional and High Quality Multi Vendor Website on WordPress or Magento for you as per your requirements with mobile responsive Περισσότερα

$280 CAD σε 3 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
7.0
anurag17

I can design, develop, test and expand application as per your demand. I can bring end-to-end services for Android app development right at your doorstep. Overall WordPress is nice CMS to adopt for your next busine Περισσότερα

$1000 CAD σε 20 μέρες
(160 Αξιολογήσεις)
6.9
zyeloncomputech

Hi sir, Thank you for giving opportunity for biding... we have gone through your requirements and we can build your Magento based Multi vendor Marketplace according to your exact requirements. Please Before A Περισσότερα

$750 CAD σε 20 μέρες
(214 Αξιολογήσεις)
7.0