Κλειστό

Clone HTML Website of SHopify to 3dcart

8 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹9490 για αυτή τη δουλειά

(1152 Αξιολογήσεις)
8.8
lytechxdigital

Hi, With this proposal, I would like to express my sincere interest in your "Fix WordPress Plugin issues and add data Project" Post. I am experienced in WordPress plugin, API, and a successful Web Developer with Περισσότερα

₹8919 INR σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.7
rathodtushar5504

I am Shopify and E-commerce expert I hope you are doing well. Clone your website to shopify >> Hands-on experience of Shopify product, collection, order, customer API. >>Shopify Template development. >>Migrate site Περισσότερα

₹8500 INR σε 6 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
2.7
balkanwar94

Hello, Thanks for this wonderful opportunity!! With a proven track record of successful achievements, I am pleased to present my application for your consideration as a Shopify Web Developer. I can manage every aspe Περισσότερα

₹12500 INR σε 15 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.5
shahdhairya101

I have done many internships in internshala of web development I have experience of making of e commerce website

₹7000 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yashrana6

Hello, Hope you are doing good in this pandemic, Good Day and thanks for providing an opportunity bid on your project. I understand your requirement, I am an expert in Word press, E-commerce, PHP and Web Designing and Περισσότερα

₹7000 INR σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jayeshm045

Hi There, This is Jayesh, Full stack web developer is here to help you in this project, I already worked on similar kind of projects so I can be a best candidate.:white_check_mark: My work samples are listed below kind Περισσότερα

₹7000 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
avnisapna27

Hello There, I can help you in this project. As per your requirement, I have very good experience in Shopify. I can do Shopify Customization, Custom Shopify Theme Design, Shopify Template Design & Redesign, Shopify Περισσότερα

₹12500 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0