Κλειστό

Build JSP web reporting module for existing system

Must use JSP which current the main system is using JSP too.

This is bid module is part of the current main system.

Only bid for phase 1 modules

Ικανότητες: HTML, Java, Javascript, JSP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: build a web contact form on an existing html website, integrate web print module existing magento theme, build multilanguage web site jsp mysql, rdf file location in oracle apps r12, oracle reports developer 10g build reports pdf, java, html, javascript, jsp, build jsp oracle portal, build sms web interface, build actor web page, build recruitment web application, web database module joomla, build jewelry web site, build adult web site, modx web user module, build simple web page header, build wine web site, drupal reporting module

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 5 αξιολογήσεις ) Butterworth, Malaysia

Ταυτότητα Εργασίας: #16252347

42 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $4712 για αυτή τη δουλειά

$4705 USD σε 30 μέρες
(596 Αξιολογήσεις)
8.8
winmaclin

Hello CN Lim, By reviewing .ppt file, We can definitely develop Phase 1 Of JSP Pegasus IBMS Advanced Reporting facilitates - User Access Control - Creating General Report - Report Customization - Event & Task S Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(590 Αξιολογήσεις)
8.8
owebest

Hi, I have reviewed the project description and would like to let you know that you want to Build JSP web reporting module for existing system. We will build jsp system according to your ppt's. Please share more det Περισσότερα

$5294 USD σε 35 μέρες
(230 Αξιολογήσεις)
8.6
omsoftware

Hello, Your post caught my eyes "Build JSP web reporting module for existing system" and I think I'd be a great fit. I can say that we will deliver you a satisfactory service and result that you are looking for. Περισσότερα

$4444 USD σε 30 μέρες
(137 Αξιολογήσεις)
9.0
nuked24

Hi, Please send me your current running site url . which new module you want add on site so which pages need to design you will provide HTML files or how it will be work ? we review the attached PPT file but we Περισσότερα

$4705 USD σε 30 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
8.4
Techizer

Hello Sir! With the reference of your description I would like to inform you that we are the most eligible freelancer here with whom you can discuss this project. After our discussion I am sure you will love to w Περισσότερα

$4705 USD σε 50 μέρες
(160 Αξιολογήσεις)
8.2
aqualeafitsolpl

We have expertise in Jsp ... i would like to get more details about the job description

$4705 USD σε 40 μέρες
(137 Αξιολογήσεις)
8.2
logicpowered

We are very interested in this project. I have read your above description and i think its well within our range to execute this is in a good time frame so would you be kind enough to message me so we can have a fast a Περισσότερα

$4444 USD σε 30 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
7.8
augurstech

Dear Employer, Hope you are well..!! I have gone through your requirement and ppt and checked the modules for Phase 1 and I found it is perfectly matching with our skills set. I would be more than happy if I get Περισσότερα

$3529 USD σε 30 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
7.2
$4705 USD σε 30 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.6
creativegurus

Hi there, I understand that you want to build JSP web reporting module for an existing system. My name is Moeez. I’ve a very good understanding of your project so I'll be glad to discuss the arrangement in de Περισσότερα

$4823 USD σε 28 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
6.6
manishjangir027

Hi there, We are ready to build your JSP web reporting module for your existing systems. After seeing and checking your completely pptx file, we are submitting our proposal. My entire team is ready to take this oppo Περισσότερα

$21835 USD σε 120 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
6.7
einnovention

Hi! While reading your project description, It’s proud to say that we can demonstrate our professionalism on the highest level. we are ready to assist you day and night, 24/7. Your queries/questions will be answered p Περισσότερα

$4000 USD σε 30 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.3
UnitedWebSpace

How are you ? My name is Bryan Valencia. I am full stack developer and have great experience for 5+ years. Also, I have a passion for working on project and I am faithful. I am fully committed to producing quali Περισσότερα

$4444 USD σε 30 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
6.5
lavizsolutions

Hi, Kindly share me more details so that i can give you estimated time and cost. Please check my below work.. 1. Case Management system. [login to view URL] you can crea Περισσότερα

$4444 USD σε 30 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
6.4
Colaninfotech

Hello there, We had already bid on your project and also given you the detailed proposal to you , so once you open the private chat we can send you the proposal which we sent. Thanks Shree Colan

$3000 USD σε 22 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
6.4
king18yat

I can do your task . Please join me for discussion on project scope and to get started . Waiting for your message.

$3000 USD σε 30 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.0
sgrocean37

Hello, I am pro web developer having 6+ years of working experience for developing sites including JSP. So I am confident enough to deliver complete mentioned work scope for phase one they are: >User access contro Περισσότερα

$5000 USD σε 30 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.5
expertatwork

Hi there, thanks for the heads up. Yes, I can develop this jsp java based web application. Please reply, we can discuss further and get it started soon. Thank you!

$3000 USD σε 5 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
5.6
$4444 USD σε 30 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.0