Κλειστό

Build an aggregation portal

Making right choice about your health today is paramount to lead a happy and holistic life.

Right diagnosis of your health therefore becomes a necessity to take right medical decisions at the right time.

Most often citizens are unware of the diagnostic tests suggested by the doctor. They are not certain about the most suitable place to get these tests done and the most suited price for doing these tests. Also, citizens today lack information about their own health and kind of health habit they need to follow to suit their life goals.

Taking into consideration all these aspects of personal health, our platform shall provide a one stop solution for citizens to choose the right test, at the right place and at the right price. The platform shall also act as a personal health dashboard for citizens which will help them to make more informed decisions about their own personal health.

Ικανότητες: HTML5, Javascript, Mobile App Development, Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: consideration build job portal, required costs build job portal, build web portal asp dreamweaver mysql, aggregator website business model, how to build a news aggregator app, news aggregator website template, how to build a content aggregator website, build your own news aggregator, how to make a news aggregator wordpress, aggregator website definition, the daily bolt, php, website design, want build job portal, build wedding portal scripts, build entertainment portal joomla, build ecommerce portal, build town portal, build job portal site, build job portal

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Nashik, India

Ταυτότητα Εργασίας: #16304445

21 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹54550 για αυτή τη δουλειά

netdevbiz

Hi, We have expertise in the different business domain. We will surely love to do your assigned work as per project demands. We had successfully completed many projects with various price ranges as per client’s need Περισσότερα

₹50000 INR σε 20 μέρες
(190 Αξιολογήσεις)
8.6
kptech

Hi there, I’ve read your project detail and I can design and develop app for your requirement. I am having 13 years of experience in iPhone, Objective-C, Swift, Cocoa, iOS, Android. I have worked with Apple for 8 Περισσότερα

₹62500 INR σε 20 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
7.4
AxonTech

Hello, As I have gone through requirement we can surely help you to build and design the mobile application for the Heath care, We have the expertise team in mobile application development with relevant experience Περισσότερα

₹50000 INR σε 20 μέρες
(117 Αξιολογήσεις)
7.5
spiretech

Hello, I have gone through the post and yes; I will help you for to design and develop a aggregation portal with clean design and clear responsiveness to all devices [login to view URL] , [login to view URL] Περισσότερα

₹62500 INR σε 20 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.8
eryugal

Hello, I'm yugal.I've read the project requirements very carefully and i'm very much interested in developing health platform where users choose the right health test, at the right place, at the right price with all o Περισσότερα

₹60000 INR σε 20 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.8
FutureTechno1

Hi there, I’d like to be considered for your job position. I’m a Web Developer with a strong background developing with back end & front end. I can turn your requirement in a way that represents your brand and app Περισσότερα

₹62222 INR σε 20 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.9
mavericTech

Hello, I went through your requirement and I am capable of doing this I am a full time freelancer and can develop websites on Angular 2+ & Laravel 6 years of experience in web designing & development 1) Expert in Περισσότερα

₹50000 INR σε 13 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
6.1
WeeTechSolution

Hi, We are really interested in working on your concept as it sounds unique and exciting. We found the idea of personal health dashboard as a solution for helping in decision making regarding health and spreading aware Περισσότερα

₹50000 INR σε 60 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.3
₹38888 INR σε 20 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.4
olasheni

Greetings! My name is Olasheni and I am web developer. I would love to have the opportunity to work for you as a Web Developer, I have an experience of over 6 years dealing with websites frontends and backends with lat Περισσότερα

₹62500 INR σε 20 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.3
₹42774 INR σε 14 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.0
myappsdevelopers

Hello Hiring Manager, I read your job descriptions carefully, I am very interesting in your job. I have developed apps such as Social networking & lifestyle(Tinder style dating, chatting, sharing), Food & drink(R Περισσότερα

₹62500 INR σε 20 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.1
palak17

Thanks a lot for giving the opportunity for viewing our profile and giving the chance for your project we are having the experience of 6 years and also provide surety of quality [login to view URL] have the team with innovative Περισσότερα

₹37500 INR σε 5 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
3.5
Deepakkumawat

A proposal has not yet been provided

₹50000 INR σε 25 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
1.8
sixsquare1

Sir, We are SixSquare Technologies Pvt. Ltd., a promising IT software development company. We are expert in PHP, Wordpress, HTML, .NET, JAVA, Android & iOS, with 3+ years in mobile application development field and al Περισσότερα

₹50000 INR σε 21 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.6
₹62500 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
WondersoftMS

Hello, Greetings from Wondersoft Multimedia Solutions! We got 8+ years of experience in Mobile & Web application development with deep knowledge in native/ hybrid application development. We have expert team of P Περισσότερα

₹50000 INR σε 25 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ujjvaljha

Hi, I have over 6 years of Drupal & PHP Experience. What I can do for you: Create responsive Drupal Website Fixing Any drupal issues/errors Theme customization Provide SEO Services Website speed Custom Περισσότερα

₹62500 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ShaileshSunday

Sunday Mobility offers cloud-based,customized mobile applications designed to help marketeers gain a presence on customers mobile devices, thereby building brand experience, long term customer engagement and increasing Περισσότερα

₹66665 INR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Rohaanshinde123

We’re are a Microsoft partner with a team of 15+ developers working on .Net (C#, Asp.Net, MSSQL), PHP (Core php, Laravel, CodeIgnitor and MySQL), IoT, Azure and Mobile App Development. We can surely help you design an Περισσότερα

₹50000 INR σε 40 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0