Κλειστό

auction site revamp and advertisement

30 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $425 για αυτή τη δουλειά

jijutm

We are professionals.. and will do only the best... for details... PM me

$450 USD σε 12 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.8
amabaie

I am bidding just on the promotion aspect. I will do a complete review of the site and provide detailed recommendations about tags, content, copy, navigation, pages, inbound and outbound links, and anything else that Περισσότερα

$300 USD σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.5
foxvalleywebs

Hi there, I am a web site designer with a background in website design and development, graphic design and advertising. I\'ve designed and redesigned many sites. I have the software that gets your website on the search Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
3.6
anil201

As i am a beginer i would like to design the site using html and other graphic software and as per the price once you are happy pay me the price that you are comfortable

$60 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
nudl

We can do it for you. If you need more info - please use PMB. Best regards.

$500 USD σε 21 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
djoh652864

3x4 Our Team We have viewed your website and we feel we can greatly enhance your site using More depth in graphics to which we could catch potential clients attention and Creating a more user friendly navigation in whi Περισσότερα

$600 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
salesdevelopers

Our specialty is marketing and promoting web sites. In two days we will teach your people what software and services to use so you can do it yourself on an ongoing basis, which is the only correct way to market and pro Περισσότερα

$500 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mharrisr

Real Web Tech provides targeted promotion of website. Maximizes your presence on the Internet by ensuring that your site can be found when users search for your company, products and services in search engines and dire Περισσότερα

$45 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
soccer022483

I am trying to build up a portfolio, so I have to charge next to nothing. Take a look at my site (under construction): [login to view URL]

$150 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rainer

===We have a professional team ready and waiting to start work for you this price also includes website submission keyword optimizer and a small advertising campaign=== Hope we can service your needs. We look Forward t Περισσότερα

$500 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
akashheranjal

We will give you the best to the industry standards.

$450 USD σε 25 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
elecintel

Good day to you! After details go through the description, I am confident to tell you that we are able to deliver our works accordingly and will only mark it as complete upon of your full satisfaction. Our bid is for a Περισσότερα

$495 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
3.4
Deepanjan

I am a freelancer. I am also attached to a company which works on overseas projects, mainly of USA. Hence, I do have a hands-on experience on web designing, Flash intros, animations/banners/mini-ads, software promos, i Περισσότερα

$500 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dtarver

Hi I have the skills you seek and would be happy to speak with you! All of the sites below were developed based on what the client wanted. Please keep in mind that your site will look different and will be based Περισσότερα

$800 USD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
3.5
thanveersalim

i am in this feild for more than 4 yrs and i am sure that i can do this work for u. if u want i can send my work portfolio.

$150 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rkumar3464

If you want a professional web site, you should not go by the lowest bid. We can develop a professional & interactive web site which we can host for you on a Linux Server located in USA. We have our own technologies wh Περισσότερα

$1000 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jpinder1

Would like to help. Visit my portfolio at [login to view URL] to view my work. I bring over 8 years of web design experience to the table including The Weather Channel website redesign, Web MD, and the City of Atlanta.

$850 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mail2veejay

The site can be designed and revamped accordign to your needs and could be assured of a quality site.

$450 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
seanbluett

This seems like an ongoing project I have a full-time web design and maintenance service. [login to view URL] email: info@[login to view URL] Please contact me if you think I can be of service.

$500 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SandeepGoyal

Cost for Search Engine optimization is $50 the main promotional tool to any site on the web and the cost of other features will depend on what you actually want.

$50 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0