Κλειστό

Operating system

Operating Systems

1. Processor management

a. Scheduling algorithms

b. Context switching

c. Interprocess communication, including critical sections, semaphores

d. Standard synchronization problems, including producer/consumer, dining philosophers,

readers/writers

2. Memory management

a. Logical/physical addresses

b. Paging

c. Replacement algorithms, working sets

3. Deadlock

a. Necessary conditions

b. Avoidance, banker’s algorithm

Δεξιότητες: WebOS

Δείτε περισσότερα: freelancer dining philosophers erlang, dining philosophers semaphores, list university physical addresses, java dining philosophers, dispatching paging memory, dining philosophers java, move logical physical tibco, improvements upgrade operating system, create operating system, fat32 operating system, zedex operating system, operating system translated turkish, operating acer n30, operating system info, operating system satellite, websites addresses companies operating, display operating system javascript, setup project operating system, operating rabbit flash game

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) fremont, United States

ID Εργασίας: #11790498

1 freelancer κάνει προσφορά με μέσο όρο $70 γι' αυτή τη δουλειά

amariitism

Hello We are highly motivated young technocrats from IIT(ISM) Dhanbad, India. We are approachable, you can come to us if you have a struggle, we are happy to help. Expertise:- Syllabus, Virtual Assistance, Data Περισσότερα

$70 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0