Κλειστό

SCRAPE GOOGLE BUSINESS PROFILE -- 2

PLEASE READ CAREFULLY AND THEN MAKE AN OFFER

INCLUDE "I HAVE EXPERIENCE AND I CAN DO THIS" WORDS IN YOUR PROPOSAL

We need a scraper that will go to Google and based on the criteria , find the right google business profiles and scrape data from them

Example: you will create a [login to view URL]

we execute the script one of the 3 ways:

1. [login to view URL]

THIS WILL FIND ALL PLUMBERS( OR WHATEVER THE VALUE OF KEYWORD IS) IN THE GIVEN CITY, STATE

2. [login to view URL]

THIS WILL FIND ALL PLUMBERS( OR WHATEVER THE VALUE OF KEYWORD IS) IN THE GIVEN ZIP CODE(FOR THE USA)/ POSTAL CODE(FOR CANADA)

3. [login to view URL] HUT&city=Miami&State=FL

THIS WILL FIND ALL PIZZA HUTS( OR WHATEVER THE VALUE OF BUSINESS_NAME IS) IN THE GIVEN CITY, STATE

your [login to view URL] will search google for all plumbers in the given location. And scrape the following information:

Business Name

Address

City

State

Zip

Phone Number

Total Reviews

Rating

Website Address

The information needs to be displayed on the screen in a proper csv format

Example:

"Business Name","Address","City","State","Zip","Phone Number","Total Reviews","Rating","Website Address"

IMPORTANT:

WE DON'T MIND USING ROTATING PROXY. JUST MAKE SURE THAT OUR SCRIPT DOESN'T GET BLOCKED BY GOOGLE

SINCE WE ARE USING ROTATING PROXIES, WE DON'T WANT TO GET STUCK WITH CAPTCHAS OR ANY OTHER PROBLEMS

WE WANT TO EXECUTE THE SCRIPT AUTOMATICALLY THOUSANDS OF TIMES PER DAY.

Ικανότητες: Web Scraping, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Εξόρυξη Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων

About the Client:
( 13 αξιολογήσεις ) VAUDREUIL-DORION, Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #32654194

31 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $424 για αυτή τη δουλειά

e3d

(356 Αξιολογήσεις)
9.0
(593 Αξιολογήσεις)
8.4
(472 Αξιολογήσεις)
8.4
(162 Αξιολογήσεις)
6.8
asiflak

✔️ Hey Sir, 5 years experienced web devloper is here to help you in this project. I have gone through your project description and I am fully confident to deliver a satisfied job. ✔️ Here are some examples of my previo Περισσότερα

$250 CAD σε 7 μέρες
(110 Αξιολογήσεις)
6.5
hauntedanon420

I have experience and I can do this. Hey, I am a scraping expert, I know how to get this done, I can discuss more in the chat. Thanks and Regards, Ab

$500 CAD σε 7 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.9
(28 Αξιολογήσεις)
5.4
smithangshu

Hi, I HAVE EXPERIENCE AND I CAN DO THIS . I have made similar project already to click on Google Ads by searching Google by using rotating proxy. And it have strategy to tackle Google detection policy. I would reque Περισσότερα

$367 CAD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.4
(22 Αξιολογήσεις)
5.5
mdjafferali

Hello I am web scraper expert using php I will create script to scrap data Please message me for details Thanks Jaffer I.

$520 CAD σε 4 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.0
(11 Αξιολογήσεις)
5.3
joicyarockiaraj

Ready to start ASAP. I have more than 5 years of experience in web scraping. I can make you the very best and perfect work completion with 100% accuracy in said time.

$400 CAD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.3
sultanovilvircr

Hi, I HAVE EXPERIENCE AND I CAN DO THIS I've already done a lot of similar web scraping and QA automation projects with Selenium Webdriver, BDD Framework cucumber, Scrapy, etc. I have developed web scraping and automa Περισσότερα

$500 CAD σε 7 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.3
(7 Αξιολογήσεις)
3.8
Raselbd90

Hey there, I HAVE EXPERIENCE AND I CAN DO THIS I will scrap google business profiles based on the criteria. can you check my sample link? due to public proposal I can't share it here but I can share it in inbox Thanks

$250 CAD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.5
Kttrine26

Hello, Client. I have engaged in website development with php for 7 years. My favourite php frameworks are Laravel, Yii, CodeIgniter And also when javascript frameworks rises I have studied it and now I have expert ski Περισσότερα

$500 CAD σε 2 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.5
Daulatzai

Plumber Website ✔️ Hi There, I gone through your project description and I am confident to deliver it with great quality . I am a professional Web developer with 5 years practical experience. I can build you plumber Περισσότερα

$450 CAD σε 15 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.1
ahsannasir122

hy greetings Im python developer, Have rich experience and i can do this , I have already done this project already u can see my project history, but script will be in python language , if you have any question dont he Περισσότερα

$500 CAD σε 7 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
2.4
VitalyFedor

******I always work with sincerity and sincerity, just like my work!********* React | Angular | PHP | Magento | CI | Wordpress | Prestashop | Opencart | Joomla | Laravel | vue | shopify | blockchain | c++ | scraping |. Περισσότερα

$500 CAD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
0.7
toobaqasim

hello.. Although I am new on this platform, but my profession makes me the most suitable person for your project as I am a compassionate person. I have a pretty fast typing speed. IELTS UKVI Band Score 7. I can do this Περισσότερα

$400 CAD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0