Ολοκληρωμένο

Implementation of Call Center using Asterisk PBX 

I need an Asterisk setup with full Call Center features including sip trunk for outbound campaign and inbound call. More details will be provided to the qualified freelancer

Ικανότητες: Asterisk PBX, VoIP

Περισσότερα: i need a number for job for call center, i need a small call center, call net using asterisk, asterisk call center setup, asterisk call center tutorial, asterisk call center reporting, call center pbx systems, asterisk call center software, open source call center software asterisk, asterisk dialer open source, free asterisk call center software, python, voip, asterisk pbx, install call center module asterisk, call center centos asterisk, call center acd asterisk, sip trunk outbound call center, build call center solution using asterisk, asterisk pbx call center

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 194 αξιολογήσεις ) rabat, Morocco

Ταυτότητα Εργασίας: #16106136

Ανατέθηκε στον:

pauldic

I am an Asterisk expert and can deliver the project according to your requirements. Let's get started

$150 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0

3 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $151 για αυτή τη δουλειά

$155 USD σε 3 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.1
octopus823

Hi. I have experiences in developing Asterisk pbx for England and Australia. Please contact me for discussing more. Best regards.

$147 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.0