Ακυρώθηκε

Voiceover: Arabic

Have a voiceover job coming up; the script is not completed yet but the English version is about 2300 words. Please bid on that and you can revise estimate once we have completed translation available.

Please provide a link to your voice sample .

Ικανότητες: Αραβικά, Voice Artist, Φωνητικό Ταλέντο

Περισσότερα: arabic voiceover, Arabic voiceover talent, female arabic voiceover artist, arabic voiceover projects, arabic accent voiceover, mentioned bid translation, bid translation french, bid translation tagalog, bid translation projects, french translation audio voice, english japanese translation websites voice, bid translation, bid translation work, translation french voice, german translation available, bid translation korean english, bid translation project, arabic translation online voice, arabic voiceover, bid translation spanish english

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Oakland, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #12187434

45 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $379 για αυτή τη δουλειά

$250 USD σε 0 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
5.7
natalia2010

A proposal has not yet been provided

$277 USD σε 7 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
5.7
Grapesound

Hello I would like to advise you the service of my partners who are Arabic native speakers and professional VO artists. I guess one of them will fits your project well. Link to male voice: [login to view URL] Περισσότερα

$333 USD σε 5 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.3
safwatt88

hello, i a arabic native voice, i can help you in your project, please check my reviews also let us start discussion to show my samples thanks and have a nice day

$736 USD σε 10 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.3
Tareksoltan

I am a professional voice over artist and translator and I am an Arabic native speaker. Please contact me to discuss the details and send you samples. Thanks

$300 USD σε 5 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.7
mmadi

Dear Client, Greetings from Flowgica technologies, I have experience with these skills. We do have similar experience doing something similar to yours therefore I am looking forward to discuss and move ahead. please ch Περισσότερα

$450 USD σε 12 μέρες
(1 Κριτική)
4.6
Osiris61

Hi All , I am an Egyptian linguist , phonetician , translator ( English <> Arabic ) singer , actor , a voice over talent and an owner of a production company with an excellent Audio / Video recording facility based Περισσότερα

$444 USD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.3
juzerfakhri

Dear Sir I believe I can provide the required service. I am a native Arabic speaker and a professional Arabic voice over artist. Kindly check these samples: [login to view URL], Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.5
Cameleons

Hello there , I'm an Arabic native speaker with 8 years of experience ..i have read your job description well and i'm interested to take it .. kindly visit our portfolio and the attached files regarding our previous Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
4.1
$250 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
3.6
yaraswork

Hello I'm a native Arabic speaker from Egypt. can you please send me a sample of the script so I can make a sample voice over for you?

$250 USD σε 4 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.8
$250 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.8
Sletheren

Hello I'm interested in the project you just posted! Being a arabic native speaker with solid english communication skills iqualifies me to be the guy for this project however, don't have any samples of my previous Περισσότερα

$370 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.0
zepur88

Hello, I am a native Lebanese thus a native Arabic speaker. I can do voiceover in: Formal Arabic Lebanese Arabic Syrian Arabic Egyptian Arabic If you are interested please send me a message we can have a call Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.8
omhabiba24

A proposal has not yet been provided

$700 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$666 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mohamedgalal221

Hello: I'm an arabic native speaker and i can handle your task professionallly , and here is a sample of my voice in the following link: [login to view URL] Thank you

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DinaSherif9

I am looking forward to thia opportunity , I wanted to ask for an e-mail so that I can send a voice sampe and if u want a specific type of records cartoons, scientific anything in particular .. I hope I can see the sc Περισσότερα

$333 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hananaly2003

I am a professional Arabic\ English\ German translator and voice over artist. I work as a certified translator for the Egyptian Ministry of Culture, which published many of my translated books. I have a dynamic clear v Περισσότερα

$333 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
christinamamdouh

I am Christina Mamdouh , Egyptian voice talented female here is a sample of my voice over : [login to view URL]

$300 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0