Κλειστό

Macro expert needed - Urgent Small job..._

23 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $61 για αυτή τη δουλειά

SShtv

I have a large and successful practical experience of processing and analyzing data in Excel, including using the VBA.

$100 AUD σε 3 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
5.5
prameswara

Hello Sir Im excel programer please share detail of your project via chat and im able to start discuss now and start working Thank You Sincerely Galih

$100 AUD σε 10 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.5
rohitagarberg

Hi I have rich experience in excel and macro . I am available to start working now Regards

$50 AUD σε 10 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.0
srijanagrawal21

About me & what I can provide - • 5 Yrs. of Experience in Excel & VBA. • Knowledge of Formatting, Userforms, PIVOTs, Graphs, Chart & Formulas. • Macro coding for complex tasks possible. • Have worked directly with Περισσότερα

$55 AUD σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
3.4
brightstar928

dear I have gone through your post carefully. I can do that perfectly. Please contact me and discuss more thank you.

$100 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bansalandjain

i have the 100% happily sucessfull clients rating for such kinds of vba projects. You will surely find thst you haven't commit any mistake in working with me. Looking forward to start working.

$30 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
robb930

with 2 years data manipulation experience I can quickly produce a quality macro to suit your needs. I look forward to hearing from you.

$66 AUD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
stjeb

Hi...I'm interestit for this job...I am new on this site, so this will be my first job...i am excl, vba, macro expert...please hire me :)

$15 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cehrlich

Hello, I’m experienced VBA developer and also economist (it’s my primary job). I will be happy to help you with your work.

$88 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ziha1003

Hello i m HASSAN , I’m from france and I m an automotive engineer , I have more than 15years experience in excel and macros .

$111 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rskurban

i have over ten years experience with VBA excel from developing engineering applications to financial and cryptocurrency trading bots. i am confident i can complete the project quickly and efficiently

$74 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
EvanDelaRosa

I am a VBA developer with 10 years of experience. I can do advanced macro for your project as necessary to make the end product robust, and easy to maintain. I have a good coding practice for you to be able to follow t Περισσότερα

$100 AUD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anujcnair

Please share further details of the requirement so that i can analyse further and start development

$55 AUD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tomajas

I have 6 years experience in VBA programming.

$35 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Stefan1005

Use vba and high-level userforms. Teaching works in time and quality. .

$50 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$45 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
LuchianTeodor

Hi. I can help you with this. I've done many professional tools using VB Script. Please give me more details regarding what you need.

$50 AUD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nathanialleung

I have over 20 years vba experience. I can apply it to financial report automation and erp process automation

$61 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$55 AUD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
maoravi

Hi I’m excel (including macro) and VBA expert Can make you everything you need In the past I’ve made automatic systems that update it self from web data

$50 AUD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0