Κλειστό

DNS

27 freelancers are bidding on average $399 for this job

$250 AUD σε 1 μέρα
(83 Αξιολογήσεις)
5.7
kuldeepvk

Hi, I will do your tasks related to DNS. I have more than 7 years experience in setup and management of different Linux web hosting servers like CentOS, RedHat, Ubuntu, Debian etc. I have a long time experie Περισσότερα

$250 AUD σε 1 μέρα
(66 Αξιολογήσεις)
5.5
talhamq

Dear Sir, I am working in a web hosting company and having good experience of system administration. I hope that i can better help you in this project. Thanks for your consideration.

$250 AUD σε 1 μέρα
(81 Αξιολογήσεις)
5.3
vipinharidas

Hi, server expert here. I can fix this. Please find my previous project reviews in the following freelancer profile link: https://www.freelancer.com/u/vipinharidas.html . Will complete the project quickly and perfectl Περισσότερα

$250 AUD σε 2 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.0
sr33raj

i can help with your dns issue

$250 AUD σε 0 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
4.9
tanujchugh

Hi, We will configure and setup DNS records. We will implement -Install LAMP Bind to name server Install Postfix for send the mails Install Dovecot to receive the mails Install vsftp etc. Install panel Περισσότερα

$250 AUD σε 1 μέρα
(51 Αξιολογήσεις)
5.1
tlchung

I am a skilled server admin, i can help you on dns issues. let discuss more via private message, thanks.

$250 AUD σε 3 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
4.5
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customization, I want to discuss this project with you furthe Περισσότερα

$773 AUD σε 14 μέρες
(1 Κριτική)
4.4
ausprofreelancer

Hello I have over 30 years experience in computing platforms, including 20+ years with Apache and 16+ years managing dedicated servers. If you would like to send through some additional information on your project, I Περισσότερα

$750 AUD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.5
$250 AUD σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
3.9
$250 AUD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.2
fixfin

We are CRM, ERP, POS, Custom Software solution providing company. We also deal with Portal, Blog, Social Media, e-commerce solution, Linux Migration and Open Source Development. We are quite confident that we can accom Περισσότερα

$777 AUD σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
1.2
pkjoshi

I have the reqisite skill and experience for this project. I am running my own webserver on ubutu, apache ISPCONFIG for 7 years hosting over 100 websites I am pretty confident that I can meet your needs

$700 AUD σε 15 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.6
$333 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Elescaton

A proposal has not yet been provided

$555 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
satheeshrajan21

I am working as server administrator, handling various types of servers which is running on Linux & Windows Platforms. Mangaing servers like Web servers,DB, DNS, DHCP, FTP, servers etc. So i believe that i can del Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ankitd86

Hello Greetings of the day!! I have gone through the details of the post. I’m very interested in your job post as I am having 4+ years of experience in Windows Servers, Active Directory, Exchange, DNS, Apache, Ngin Περισσότερα

$250 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Vl4dim1r

It is unclear what you are needing done, but I am very knowledgeable when it comes to DNS (bind9/named) zone configuration and hosting and virtual nameserver configurations on Apache, Nginx, and Django/Flask. I have c Περισσότερα

$555 AUD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vw8045930vw

Depending of the task of the work i can be able to give a clear feedback since the the task is just defined as DNS it is difficult to give a proposal on this

$250 AUD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
guillermocameros

I been working with Servers and Cloud services over 5 years, I know exactly how to complete any task on DNS servers. can reach me by phone +(502) 54433099 I speak fluid English and Spanish, I work for Google tech suppo Περισσότερα

$388 AUD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0