Κλειστό

Promotional video for entertainment venue

I’m looking for someone available to come to Upper Hutt Wellington and create TikToks and other content for us to use on social media. We have a range of entertainment including go karts, Ice skating, ten pin bowling and a few others. This could be a regular thing for the right person

Ικανότητες: Βιντεογραφία, Κοινωνική Δικτύωση, Επεξεργασία Βίντεο, After Effects , Διαφήμιση μέσω Facebook , 2D Animation Explainer Video, Βίντεο 360-μοιρών, Android, Animated Video Development, Cinematography, Explainer Videos, Facebook Ads, Film Production, Filmmaking, Instagram Ads, Instagram Marketing, Διαδικτυακή Διαφήμιση, iPhone, Local Job, Machine Vision / Video Analytics, Διαφήμιση, Marketing Strategy, Music Video, Social Media Copy, Social Media Management, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων , Social Media Post Design, Social Video Marketing, TikTok, Tiktok Ads, Twitter Marketing, Unboxing Videos, Video Ads, Μετάδοση Βίντεο, Video Conferencing, Video Game Coaching, Video Hardware, Video Post-editing, Video Processing, Παραγωγή Βίντεο, Υπηρεσίες Βίντεο, Video Streaming, Video Tours, Ανέβασμα Βίντεο, Μεταδοτική Διαφήμιση, YouTube Ads

Τοποθεσία: Upper Hutt, New Zealand

Σχετικά με τον Πελάτη:
( 0 αξιολογήσεις ) Wellington, New Zealand

Ταυτότητα Εργασίας: #34308623