Ολοκληρωμένο

Write some Articles

This is a ghostwriting job. Max budget is $4 for posts up to 500 words in length. I will adjust compensation for longer posts and we will agree on a milestone up front. Posts will be a mix of original content and article rewriting.

Key requirements are:

* Excellent written English - this includes grammar as well as language/word choices.

* Adherence to deadlines. A lot of my jobs are time sensitive so please don't accept a job if you're unable to complete it or do not have the available time.

Topics are generally focused on the business and technology fields, but there are some other, different projects at times and again, if it is not something you're comfortable with, please state that up front, otherwise, I'd expect you to take the time to research and write the appropriate content.

Glad to answer any questions and look forward to working with you.

Ικανότητες: Επεξεργασία Βίντεο, Παραγωγή Βίντεο, Υπηρεσίες Βίντεο, Βιντεογραφία, YouTube

Περισσότερα: where can i find a freelancing work, where can i find a better site for the design identity of the project women's accessories, i want freelancing work for psd to html conversion, freelancing work project management, msexcel freelancing work delhi india, excel freelancing work delhi india, freelancing work character animation, freelancing work 3ds max architecture, animation freelancing work delhi, multimedia freelancing work ahmedabad, lingo freelancing work, seo page freelancing work, freelancing work dubai, freelancing work beauty industry, freelancing work archicad

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Oakville, Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #15584974

Ανατέθηκε στον:

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0