Κλειστό

Create a 30 secs-1 minute product showcase video

I need a 30 secs-1 minute video to showcase an product ,a programming robot, and it will be shown on our website.

In the video it will showcase the product 's Functions , usage scenarios.

For detailed information you can write to me.

It's better to have staff in China.

Ικανότητες: Κινούμενα Σχέδια, Επεξεργασία Βίντεο, Παραγωγή Βίντεο, Υπηρεσίες Βίντεο, Βιντεογραφία

Τοποθεσία: Shenzhen, China

Περισσότερα: Create an 1 minute Animation, create 1 minute, how to create product demo video, product videos for marketing, how to make a product demo video, product demo video software, how to make product videos like apple, best ecommerce videos, software product videos, best product videos 2017, product videos ecommerce, create product demo video, 1 minute video, yourself animated video website, i need 7 pages to be converted from psd to html no need to be responsive i need it to be done in 1 days please share your skype , i need 7 pages to be converted from psd to html (no need to be responsive) i need it to be done in 1 days please share your skyp, i have around 10001100 product images that i need edited to show a pure white background the products are mainly jewelry supplie, i have around 1000-1100 product images that i need edited to show a pure white background the products are mainly jewelry suppli, create a 5 minute, create a 5 minute muslim wedding congratulations video

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) China

Ταυτότητα Εργασίας: #16991749

7 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ¥55555 για αυτή τη δουλειά

¥66666 CNY σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
today1986

Our team is from Hong Kong, experienced in creative media and digital marketing , definitely can help you to promote your product

¥55555 CNY σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mandychung112

A proposal has not yet been provided

¥40000 CNY σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
baoyw

A proposal has not yet been provided

¥66666 CNY σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DarrenDai

I am an industrial designer. I can rendering the product's exploded video perfectly. Also my team can record video.

¥55555 CNY σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
¥55555 CNY σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rvelic

I currently live in Shenzhen. I have already made a video here for local restaurant plus more promotional videos in the past. [!]

¥48888 CNY σε 12 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0