Ολοκληρωμένο

Copy the video file to a USB flash drive and deliver to the bookstore (Chicago)

Only for residents of Chicago, USA

Necessary:

1) Copy the video file (i will send) to your USB flash drive. File size 10gb (short films for screening)

2) Deliver a flash drive to a bookstore in Chicago (I'll send an address). Today or tomorrow (17.07-18.07) Not later.

You can pick up your flash drive from the bookstore any day after screening (after August 20). Or you can buy a flash drive for 16 GB and include it in the price of the project. Payment via Milestone Payments when the addressee confirms receipt of a flash card.

Ικανότητες: Διανομή, Οικιακά, Παραλαβή, Υπηρεσίες Βίντεο

Τοποθεσία: Chicago, United States

Περισσότερα: usb flash drive softphone, usb flash drive, usb flash drive custom cases, how to copy large files to fat32 without formatting, how to copy large files to usb mac, how to copy large files to external hard drive, how to compress videos for flash drive, talking book players for the blind, digital talking book player cartridge, nls digital talking book player, how to put videos on a flash drive, mak app run automatically usb flash drive, autorun programs usb flash drive without asking user, autorun usb flash drive mac, custom usb flash drive, customizing usb flash drive, usb flash drive case custom, custom usb flash drive case, create website usb flash drive, usb flash drive case remove

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 4 αξιολογήσεις ) St. Petersburg, Russian Federation

Ταυτότητα Εργασίας: #17381110

Ανατέθηκε στον:

iboyd253

I can get it done in 1 day

$70 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0