Ολοκληρωμένο

verilog HDL and digital circuits

Ανατέθηκε στον:

Blast545

Hello! My name's Jorge, I am an electronics engineer, I have experience in digital design using the verilog language. Also I have experience with academic projects. Please share with me more details about your proje Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0