Σε Εξέλιξη

File server ASP/ASP.NET based (second phase)

I would like to create a new application using ASP classic or ASP.NET (vb based).

.aspx pages in VB (absolutly not C#)

The new portal/application must allow me (after login) or other users allowed to store and retrieve file via browser.

The application will work into an intranet (no internet) and will be designed for publishing files and sharing files to other users.

The new portal/application will work under IIS 10 (Windows).

Admin side, the portal must set few parameters like start/stop of service, port (default 80), number of log rows for access/upload/deletion, time of upservice, users/groups (1 group----> n users), logo, ...

One Admin only.

Admin no access to the application (file upload and management) but only environment configuration.

Users can:

- file upload (using drag & drop too) to server repository. Every type of file (.jpg, .xls, .doc, .dwg, ...);

- file and directory browse (server repository) [something like "File explorer" of windows];

- download a file/directory. Download directory could be in .zip mode;

- rename a file/directory;

- check the differences between the contents of two directories (f.e. the file [login to view URL] exists here and not there);

- delete a file/directory (multiple selection).

File uploaded must be written into Windows filesystem (probably database use however it is necessary).

File list (attachment [login to view URL]) must have:

- icon;

- filename (with ext);

- who/user that has uploaded/modified that file

- creation date/time of file

- last update of the file

- file size

Please explain to me (in few words) the application security: a penetration test will be performed.

User access will be managed using user/pass. A third safety parameter (optional) is welcome.

"MS Access" DB is preferable (or you can use what you prefer BUT you have to export in .mdb the database file for our test)

Application will be tested and used into an Intranet but in the next future will be used on a internet domain (.com)

Application layout (icons, colors, template, logo image, ...) is included and must be approved before start of coding task: in any case, they must be modifiable using admin side of portal.

Please pay attention on application performances.

Full documentation is mandatory (from config of environment until application management).

No upfront. Source-code required for test (no payments before test).

Start friday Nov 08 - daily update is requested, to avoid time loss and misunderstandings about requirements.

Please, no bid over 200,00 USD

Ικανότητες: VB.NET, ASP.NET, ASP, IIS, Microsoft Access

Περισσότερα: read xml file using net insert sql server, asp file directory net php, insert file sql server net, asp upload excel file sql server net, asp file upload net progression bar, asp html form values save text csv file server, aspp net projects sql server web based, download asp net based travel website project, downloading file server client asp net user intervention, file upload show number percentage completed asp net , icici payment gateway integration asp net based website, sample web based erp project asp net , scrap file server asp net, transfer file server server vb net, web based accounting application asp net, web based complete project asp net, web based dicom viewer asp net, file server web based, client site software backend server net based, problem accessing folder on file server from web server asp net

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 8 αξιολογήσεις ) Rome, Italy

Ταυτότητα Εργασίας: #31891657

Ανατέθηκε στον:

ManzoorH

Hello I have 8+ years of experience in .NET and SQL Server. - I will use VB.NET with MVC or classic Asp.net - After login user will be able to store/access file via browser. - Application will have a setting area and Περισσότερα

€165 EUR σε 23 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.1

19 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €212 για αυτή τη δουλειά

(14 Αξιολογήσεις)
7.0
(34 Αξιολογήσεις)
7.1
(38 Αξιολογήσεις)
6.3
(13 Αξιολογήσεις)
5.4
ganeshrasekar

i can do it

€200 EUR σε 7 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.6
mdaxini

Hello, Work Samples: 1. [login to view URL] 2. [login to view URL] 3. [login to view URL] 4. [login to view URL] 5. [login to view URL] 6. [login to view URL] Περισσότερα

€200 EUR σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.0
harune

Hello. I am a Certified PMP (Project Management Professional) & Scrum (Agile) Professional offering services as Full Stack Developer (Frontend & BackEnd), having hands-on experience of developing small, medium and ente Περισσότερα

€200 EUR σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.0
techplusintl

Hi there, ★★★ Classic ASP / ASP.NET Expert ★★★ 6+ Years of Experience ★★★ I've read requirements and ready to create web app. Websites we built with ASP: ✔ [login to view URL] ✔ [login to view URL] ✔ h Περισσότερα

€200 EUR σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.9
purushothamanb23

Hi, I have experience in asp.net application development. I can able to develop your application. regards [login to view URL]

€200 EUR σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.4
Kapilpurohitt

Hi there, I am Kapil Purohit. I have been exploring Software,Web & Mobile Development for 10 long years and still interested in carrying myself on with gaining unlimited knowledge from it. As I have always been an inqu Περισσότερα

€250 EUR σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.5
rexzetsolutions

Yes, i can create a new application using ASP classic or ASP.NET. message me i am ready to start work form right now.

€300 EUR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.4
Ghazik

I am ready to create a new application using ASP classic or ASP.NET (vb based). please send me a message to discuss further information about this project in chat. thank you

€230 EUR σε 17 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
(0 Αξιολογήσεις)
2.7
Aqsaijaz664

Yes! I read about your requirement its do able task i can do for you for more details inbox me however we will continue .

€200 EUR σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vw7862707vw

Hi, We have a web to print system where we upload .pdf into a server and then we dowbload with a downloader app which is a desktop app. Also we move the file downloaded into another folder to be picked up by a printer. Περισσότερα

€200 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
NooraxSolutions

Hi, I have reviewed your requirements and implemented the same work for many of the other clients. I can definitely start immediately Built hundreds of projects and products from scratch to end. Experience: 10+ Years Περισσότερα

€210 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
apgrl123

hi, i have rich experienced of C/C++ so that i can give you the perfect result. C/C++ is my top skill and i am majoring it for long years. i have completed the several projects already so i have confident to complete Περισσότερα

€200 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
thakursom66

Greetings! I am a .NET Full Stack Developer with more than 9 years of experience. I have a solid understanding of designing and developing enterprise applications using .Net Technologies ASP.NET Core MVC, ASP.NET Web Περισσότερα

€250 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0