Κλειστό

VB Support of bespoke application software with framework api

4 freelancers are bidding on average R16944 for this job

lillysoft

Sir i am really interested in your project . sir i am an expert of software and web development. i have already developed many web and windows applications and some are similar to your project . you can check my port Περισσότερα

R17500 ZAR σε 30 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.5
SPARKtechBD

VB5, VB6, VB, VB.NET 2015, ASP.NET, MVC, WPF, XML, MSSQL 2014, HTML & CSS3 programmer. I have experience about 20 years (32,000+ hours) in programming complex database application as well as Windows Desktop and Server/ Περισσότερα

R17500 ZAR σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
2.5
tridentsynergies

Could you please provide more insights about your project? Is it a VB.NET project? We have around 15+ years' development experience in the IT industry and our linkedin profiles are: [login to view URL] Περισσότερα

R10555 ZAR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
expertdevteam

Hello Sir, We are an Indian development company here. we have checked your posted details here and want more clarification in it, so message us to discuss on it more then we will able to move on it. Thanks

R10833 ZAR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tudiptechnology

Hi, Let me keep this really short as i am sure you would be swamped with the proposals :)! We have proven track record of delivering C#/.Net web applications with AngularJS front end. Few applications t Περισσότερα

R22222 ZAR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gausselimination

In the bid amount, I shall provide website version, android application , ios application with one year support . Thanks Payal.

R20888 ZAR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0