Ολοκληρωμένο

Redesign UX for application

We have self service application that delivers data models for various stakeholders. This application needs to be redesigned to improve the CX and to be on brand.

Ικανότητες: Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, UX / User Experience

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Dubai, United Arab Emirates

Ταυτότητα Εργασίας: #32615647

Ανατέθηκε στον:

Champian

How many screens you want to redesign? Please share details about the app. message me to discuss now.

$150 USD σε 10 μέρες
(164 Αξιολογήσεις)
8.1

37 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $172 για αυτή τη δουλειά

(412 Αξιολογήσεις)
9.0
infowider11

Hello, How are you? Yes i am here to do this REDESIGN app UI/UX . have a look: [login to view URL] FCC Texas APP” [login to view URL] AN Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(213 Αξιολογήσεις)
8.5
Friends4it

We already have built large scale applications, CRMs, ERPs and huge systems can be found at our website. Like [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] https: Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(323 Αξιολογήσεις)
8.1
(436 Αξιολογήσεις)
8.0
blackdahlia24

Hi! I have a big experience in UI/UX design. I work in Adobe Photoshop, Adobe XD. All my works I made from zero. All files are made in layers and fully editable. All elements are made in vector and ready for developmen Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(110 Αξιολογήσεις)
8.2
(1149 Αξιολογήσεις)
8.0
(439 Αξιολογήσεις)
7.2
SaturnCube

Hi Total how many wireframes we need to redesign? can you share your current app screens here to check so i can get idea and make redesign with fresh look Kundan M

$200 USD σε 5 μέρες
(247 Αξιολογήσεις)
7.2
rexzetsolutions

Hi I have 7+ experience in application do you want Redesign UX for application please show me apk i checked it message me asap

$220 USD σε 7 μέρες
(158 Αξιολογήσεις)
7.0
shahajay6434

Hi, You are looking for a UI/UX designer for redesign UX for application. I assure you that I will design screens user-friendly, modern and creative. Recent website design work: [login to view URL] Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
7.2
usmanamir1

Hello, I have read the description of your project and understood that you want to redesign your UI/UX design . I can design an eye-catching and attractive that will be unique and something with which everyone can in Περισσότερα

$140 USD σε 2 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
7.0
webpixxelshikha

Greetings, I am interested to design/ develop this website for you. This is Sikha Bharti. Professional Graphics And UI/UX Designer. Working For Both Graphics and UI UX Designer for 5 years and completed many projects Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
6.5
Julian29

Hi there,You are Looking for UI & UX design Expert for the Redesign of an "Application and needs to be to improve the CX and to be on brand" Yes! I am Expertise and already design and developed many apps and websites Περισσότερα

$300 USD σε 3 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
6.8
shubhi8982

Hello, Greetings of the day, I have gone through your project details, I have very strong skills in website and mobile application development. as per the project requirements,I will develop the best simple, uniq Περισσότερα

$278 USD σε 5 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
6.2
moucak

Hello, Expert UI/UX Designer Who Can Make Incredible Looking UI designs. I can redesign the UI of your existing app on Adobe XD or Figma whatever you prefer. I’m a self-motivated and highly responsible UI/UX designer c Περισσότερα

$140 USD σε 3 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
5.9
Zuraid

I will design effective UI UX for your Application. I'm UI UX designer with more than 3 years of experience. My goal is to solve your problem and make your business reach to another level with my designing skills. My Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
6.1
ShawonDesigns

Hello owaisis2, We would like to grab this opportunity and will work till you get 100% satisfied with our work. We are an expert team which have many years of experience on Graphic Design Please come over chat Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
6.4
kkirandeep582

hello , I’m a professional "Graphics Designer" with more than 3 years working experience.i read your project description regarding "Redesign UX for application". My educational and professional experiences prove the el Περισσότερα

$90 USD σε 1 μέρα
(95 Αξιολογήσεις)
6.2
Hasandy

Hi, Hope you are well, I am an experienced UI/UX Designer. I have very demanding skills in web design and web development areas and aspects of branding, design, functionality, usability of a website or application, an Περισσότερα

$200 USD σε 4 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.7
rizwange4

Hi There I Just read your project detail regarding the Redesign UX for application Can we do a quick chat right now so that we can discuss the project briefly? I have 10 years of experience in PHP, Wordpress, Woocomm Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
5.5