Κλειστό

Small changes html/css one page

I have one page that needs some very minor work on a few things I can't figure out how to do myself. These are: [url removed, login to view] an unwanted spacing on a block of text links [url removed, login to view] text links so that they show a different color when clicked - they are now showing yellow/orange after being clicked and I want them to be purple after clicking 3. one link on a side link bar is running into another and if I try to separate by hitting enter key in WYSIWYG mode it makes it an unnecessary double spacing 4. some elements (images) in the upper right of the page are jumbled and I can't get them aligned in a pleasing way I really don't know so much what I am doing in HTML, etc. so for someone who does this should be some quick fixes.

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done.

2) Deliverables must be in ready-to-run condition, as follows? (depending on the nature? of the deliverables):

a)? For web sites or? other server-side deliverables intended to only ever exist in one place in the Buyer's environment--Deliverables must be installed by the Seller in ready-to-run condition in the Buyer's environment.

b) For all others including desktop software or software the buyer intends to distribute: A software? installation package that will install the software in ready-to-run condition on the platform(s) specified in this bid request.

3) All deliverables will be considered "work made for hire" under U.S. Copyright law. Buyer will receive exclusive and complete copyrights to all work purchased. (No GPL, GNU, 3rd party components, etc. unless all copyright ramifications are explained AND AGREED TO by the buyer on the site per the coder's Seller Legal Agreement).

## Platform

vista xp

Ικανότητες: Ότι Να'ναι, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής

Περισσότερα: what is ia, what is an ia, out source html, how to hire a html coder, hitting the web, hire a html coder now, a small orange, someone or some one, some one or someone, how to html program, small bar, how can i get a html code, user mode, run different user, html side bar, css show block, block css, small site html code, link bar, css changes html

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 7 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #3655667

69 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $28 για αυτή τη δουλειά

codegur

See private message.

$85 USD σε 14 μέρες
(117 Αξιολογήσεις)
6.7
minhhoangduc

See private message.

$34 USD σε 14 μέρες
(195 Αξιολογήσεις)
6.6
shoaib3

See private message.

$85 USD σε 14 μέρες
(139 Αξιολογήσεις)
6.5
vektormedia2

See private message.

$21.25 USD σε 14 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
6.1
ROWS

See private message.

$29.75 USD σε 14 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
6.1
lambdasquare

See private message.

$25.5 USD σε 14 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
5.9
jacobdd1

See private message.

$42.5 USD σε 14 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
5.9
loody

See private message.

$25.5 USD σε 14 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
5.8
safiwebint

See private message.

$8.5 USD σε 14 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
5.4
sharpMind007

See private message.

$17.85 USD σε 14 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
5.2
akkiniraj

See private message.

$25.5 USD σε 14 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.8
umadjaved

See private message.

$8.5 USD σε 14 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
4.7
BronzeCODE

See private message.

$12.75 USD σε 14 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
4.7
trizons

See private message.

$42.5 USD σε 14 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.6
ubunto

See private message.

$25.5 USD σε 14 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
4.4
vigneshhc

See private message.

$12.75 USD σε 14 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.3
zmannz

See private message.

$25.5 USD σε 14 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
4.1
nadeemvworker

See private message.

$19.55 USD σε 14 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
4.0
sipiatti

See private message.

$4.25 USD σε 14 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
3.9
nigilit

See private message.

$25.5 USD σε 14 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
3.8