Ολοκληρωμένο

Fix issue on RA App

Ανατέθηκε στον:

Angel521

1 Relevant Skills and Experience 1 Proposed Milestones $100 USD - 1 1

$100 USD σε 1 μέρα
(68 Αξιολογήσεις)
7.2

9 freelancers are bidding on average $156 for this job

PrettyIT4U

Hi I am an AR developer with full experience by using Unity 3D. I want to discuss more details over chat. Regards Relevant Skills and Experience Unity 3D, AR Proposed Milestones $155 USD - init

$155 USD σε 3 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
6.4
Wainor

Hi, i am an AR app developer. I have plenty of experience in developing AR app. So i can fix your AR app as your request with high quality and upload to app store Relevant Skills and Experience If you want, i will sho Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
6.2
Genya127

Hi, client. This is Evgeny Vaganov from Russia. I am an experienced Unity 3D developer and worked on many AR projects. Relevant Skills and Experience Unity3D. AR Proposed Milestones $155 USD - payment

$155 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.5
JinMeng08

Hello, I'm senior Unity AR developer who you find. I have good knowledge and vast experience of Unity, Arkit, Arcore, Vuforia and so on. So I can finish your project perfectly. Trust me. Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.2
BestQuality318

Dear! How are you? I have carefully read your project description and recognized that your project is very familiar with my skills. I am very interested in your project. Relevant Skills and Experience I am a Unity exp Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.0
MobiAlley

[login to view URL] (my AR gaming apps) Relevant Skills and Experience unity3d augmented reality Proposed Milestones $222 USD - complete

$222 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.6
asemenovboyarka

Hello, How are you! I am a senior Augmented Reality App developer working this area for over 5 years. I think this job quite fits me because I have experience with such project before. Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.2
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0