Ολοκληρωμένο

Fix issue on RA App

We need to include some images for remove an external link from an AR app. and upload to the apple store.

The delivery includes should include the source code.

Ικανότητες: Unity 3D

Περισσότερα: An Example of the app: if you need a house keeper, you can find the person in the app. We will use background check such as chec, We are launching a freelancing app in sydney soon and we need a landing page to get conversions (waitlist signups)., We are launching a freelancing app in sydney soon and we need a landing page to get conversions, twitter, seo, php, android, software testing, java, mysql, animation, css, html, website design, magento, software development, link building, wordpress, game development, 3d modelling

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 13 αξιολογήσεις ) SAO PAULO, Brazil

Ταυτότητα Εργασίας: #15861823

Ανατέθηκε στον:

Angel521

1 Relevant Skills and Experience 1 Proposed Milestones $100 USD - 1 1

$100 USD σε 1 μέρα
(128 Αξιολογήσεις)
7.5

7 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $157 για αυτή τη δουλειά

MobiAlley

[login to view URL] (my AR gaming apps) Relevant Skills and Experience unity3d augmented reality Proposed Milestones $222 USD - complete

$222 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
7.5
PrettyIT4U

Hi I am an AR developer with full experience by using Unity 3D. I want to discuss more details over chat. Regards Relevant Skills and Experience Unity 3D, AR Proposed Milestones $155 USD - init

$155 USD σε 3 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
7.1
Wainor

Hi, i am an AR app developer. I have plenty of experience in developing AR app. So i can fix your AR app as your request with high quality and upload to app store Relevant Skills and Experience If you want, i will sho Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.8
BestQuality318

Dear! How are you? I have carefully read your project description and recognized that your project is very familiar with my skills. I am very interested in your project. Relevant Skills and Experience I am a Unity exp Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
6.2
Genya127

Hi, client. This is Evgeny Vaganov from Russia. I am an experienced Unity 3D developer and worked on many AR projects. Relevant Skills and Experience Unity3D. AR Proposed Milestones $155 USD - payment

$155 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.6
JinMeng08

Hello, I'm senior Unity AR developer who you find. I have good knowledge and vast experience of Unity, Arkit, Arcore, Vuforia and so on. So I can finish your project perfectly. Trust me. Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.7