Κλειστό

compare audio files

13 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $1231 για αυτή τη δουλειά

Angel521

&Hi. I have many experiences on Unity Projects. I have done AR/VR and Unity Games. I am using C# in Unity to make Apps for both android and ios. I have done also 3d character modeling. Unity supports Android, Ios Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
7.5
Wainor

Hi I have reviewed your project description and it looks very interesting for me. I am a app developer with experiences for 6 years and I have developed many apps using Unity3d. In Result, I think my skills wo Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.8
MasterAll999

Dear, From ❤❤ Perfect Service Support ❤❤ I have top certificated skills and have good experiences working history, more than 25 positive reviews and top ranking. https://www.freelancer.com/u/MasterAll999 As you can Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
6.5
BestQuality318

Dear! How are you? I have carefully read your project description and recognized that your project is very familiar with my skills. I am very interested in your project. I am a Unity expert with 5+ years experience Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
6.0
mingah429

compare audio files Hello, I read your description and got what to do. I am looking forward to discussing more for your project. I am ready now, please message me to start your project. I have 7+ years of exp Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
4.4
ITGAMESOL

Hello, I am honest and dedicated Game developer having excellent skills in the 2D/3D Game development and i can develop it with the high-quality graphics, animation, and levels in the game.I will design and develop Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.4
pathos821vw

HI, Nice to meet you. I'm Kozykin Roman, Unity Game development Favy team manager. Having rich experience of Unity 2d & 3d Game, We can provide what you want perfectly. Let's discuss about your project with chat. T Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
2.4
invokeitsol

Hello, I have read your project carefully and understood the concept that you are looking for a developer working on Unity 3D. I will help you to get all the features and functionalities as you needed as I am a andr Περισσότερα

$1050 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
icenreyes

I can do this in 1 day as I do not have any projects at hand using Pro Tools and a high quality microphone

$1250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ZiLongZW

Dear client. I understood your project clearly and wanna know what language it is. I already developed that kind of project but what is the most important is what language you use. And what device you want to use b Περισσότερα

$1200 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
springdragon43m

Hi, I am interested in your project. I have 4 years of experiences in unity development. So I can help you and am ready to start now. Looking forward to hearing from you soon. Regards

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Honestdeveloper1

compare audio files Dear sir I have completed projects similar to your requirement in the past. If you could share your project detail requirements, I will share relevant past work and demo. I already develop Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
febsustain

Hi! My name is Mohd. And I am an expert Desiner & Developer. I have experience dealing with all php frameworks such as Yii, Laravel, CakePHP, Zend and codeigniter. Understanding of building maintainable, test-drive Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0