Κλειστό

Build Game App

I am wanting to build a game app using geolocation, and augmented reality. I will also need in app purchases, user login. I need to be able to Place objects different places where I want. Items will be shot at with laser. When hit they will freeze into a block of ice. Points are earned based on the level of object hit. Pages are login, profile, gameplay, leaderboard, purchases. Admob possibly, but not a requirement.

Δεξιότητες: Augmented Reality, Γεωτοποθέτηση, Unity 3D

Δείτε περισσότερα: get game app developed, app purchase windows build, build game app, text based game app, build facebook game app, build shirt app, want build game server, iphone game app development, outsource build iphone app

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

ID Εργασίας: #14923059

43 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $865 γι' αυτή τη δουλειά

FantasyGame

https://www.freelancer.com/projects/Mobile-Phone/GPS-Based-Shooting-Game-Update/ https://www.freelancer.com/projects/iPhone/Augmented-Reality-application-IOS-Droid/ https://www.freelancer.com/projects/Mobile-Phone/ca Περισσότερα

$1111 USD σε 10 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
7.3
skakim

********************************************************************************************************************* Hello, How are you? I have checked your project description and recognized that your project is Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
6.9
aistechnolabs

Hello,I am Maria from AIS Technolabs.I have gone through your requirement and understand that you are looking for highly skilled, qualified, and Expert Unity 3D game development team for your project. Relevant Skills Περισσότερα

$1546 USD σε 20 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
6.4
$555 USD σε 10 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
6.5
Angel521

Hi!! how are you? I've read your requirements. I want to discuss detail in chat and i can do this project. I've got much experience in android and iphone program develop. Look these! https://itunes.apple.com/us/ Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
6.5
$555 USD σε 10 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
6.1
IgidStudio

I am Dragoș and I am the owner of IGID Studio, a software development studio based in Romania. I have a team of professional developers and designers ready to deliver high-end games to you. Relevant Skills and Experie Περισσότερα

$11111 USD σε 99 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.8
Wainor

Hi, I have full experience of developing AR app with Unity please check https://www.youtube.com/watch?v=99CMQIYIfdk https://www.youtube.com/watch?v=SPu6pk9nMy4 https://www.youtube.com/watch?v=LbEmNwjteO4 I alwa Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
6.0
SuperUnityStudio

it is markerless AR based on GPS data and you can test fake gps apk(Latitude : 30.07261987, Longitude : 30.94570085) https://drive.google.com/file/d/0BzNY-IF9WCPgaXk0NXhIbVYtWWs/view?usp=sharing Relevant Skills and Ex Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.7
mingchao

Hello, Over the years I have built a high reputation for satisfactory yet competitive service. My services stick and run to schedule. I will stock sufficiently varied types of clients goods to satisfy the most exac Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
5.4
Genya127

Dear, client This is Evgeny Vaganov I am an experienced game developer and worked on similar projects to what you are looking for. Relevant Skills and Experience With 5 years of hands-on experience efficiently coding Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.4
xinmobile

Hello,dear How are you? I read your job detail carefully and have interest about your job. Already i have developed many games for customers and published them on play store and app store. So if you want to develop Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.6
shashankselot

chk this! https://www.facebook.com/ARPROJECTFORYOU/ Relevant Skills and Experience app Proposed Milestones $421 USD - AR

$421 USD σε 30 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.5
goldsea808

Hello, how are you today. I have the full experience on Geoloacation and ar developement. If you want, I can show you my portfolio and urls. https://ddksniper.wixsite.com/123123/ Please check the url and contac Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.8
KESHAVINFOTECH

Hi It would be good if you can create file with all available detail, So can take it into consideration during study and then will back to you with a. Best Cost b. Timeline c. Our Comments / Queries Relevant Skills Περισσότερα

$700 USD σε 20 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.9
micheal4299

You can also check my portfolio: https://www.freelancer.com/u/micheal4299.html I also have experience in working on similar projects. Let me know if you are interested in working with me. Thanks! Relevant Skills and E Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
5.0
$555 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.5
EliteSolution8

Here you can go with Elite-LEVEL Freelancer, EliteSolution. Let's go together for your project. How are you today? I am a full stack developer who has good experience in mobile and web development I am her Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
3.8
VictorMobile

How are you? If you check my profile, you will know my good game developing skills in unity. Before I made many unity 3d games. https://mega.nz/#!JcB3jDRB!CCI6z8laH4EpMowHZGZlDjBQpH0XmzMAEWfeNpIdGKA Relevant Skills an Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.9
GoodJob4W

Hello, sir. I have read your project description carefully and it is right for me. I have developed several mobile games so that have an usual eye in game development. I use cocos-2d and cocos-2dx for 2D game deve Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
4.0