Κλειστό

setup oscam with mumudvb decrypt and stream all channels to local udp address

we need to setup a tbs6909 8 tuners DVB2 card, with oscam and MUMUDVB decrypting with newcamd , all channels to udp addres to receive on ffmpeg.

Ικανότητες: Ubuntu

Περισσότερα: send udp video file stream socket, channels stream url address, url address channels, dvb stream linux mumudvb, linux stream ffmpeg rtmp card, usa channels stream, channels stream usa, channels stream look, finding stream address swf file, stream address player, stream local webcam, cable channels stream, flash stream local file rtmp, udp stream mp3, stream live local network red5

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Mexico

Ταυτότητα Εργασίας: #14087514

1 freelancer is bidding on average $2333 for this job

$2333 MXN σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0