Κλειστό

I would like to hire a T-Shirt Designer

10 freelancers are bidding on average ₹1585 for this job

graphicsinsect

Thanks for considering Graphicsinsect for your design needs. We are ready for your project!!! Please check our portfolio in the provided link, [url removed, login to view] Graphics insect is an Περισσότερα

₹1750 INR σε 0 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.4
multishapes

Thank you for taking the time to review my bid!  I am really eager to work on your project. I believe in ORIGINAL and QUALITY work since Work is my solo identity.  I am a highly motivated logo designer so I can deliver Περισσότερα

₹3000 INR σε 0 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
iGTTech

I’m a professional graphic designer with 5+ Years experience in graphic designing. I have developed designs including layout for startup companies and small businesses. I have developed several products like brochure, Περισσότερα

₹1650 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mandakinidesign

I am Bhavin Mehta.I have more than 5 years exp as a WEB and GRAPHIC designer. Design is an Art and this is my passion. Portfolio : [url removed, login to view] Approach to the Job: Περισσότερα

₹1000 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
KnoxDiGr8

I am brand development consultant and graphic designer with years of experience. I hold a B.A in Arts Management from Edna Manley College the leading Arts School in te Caribbean. my aim is to positively affect your Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
daskswarup18

More experience on this project.............................................................................

₹1300 INR σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
0.0
ClintonBolduc

I design quickly and efficiently never sacrificing creativity or quality. I'm very easy to work with, I allow for calls and texting.

₹1500 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DragosBujdei

Greetings! I run a local business with my father, specializing on writing, editing and illustrating children's books. As seen on [url removed, login to view], we mean business. The reason why I pointed that out is because Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
EnviCreatives

I'll be honest with you, I'm new to [url removed, login to view] but I'm not new to graphic design. I'd like to keep it short and straight forward. I've been a graphic designer for well over 7 years now and my passion and dedication Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rohitnv

we have a T-shirt manufacturing and design unit.

₹1750 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0