Ολοκληρωμένο

Translate the text from English to Russian (23 169 symbols with spaces)

Ανατέθηκε στον:

nadarinaina

Hi, My name is Inesa. I study at the American University in Armenia. Russian is my native language (I lived there for many years), and English is my second language. I also have experience in interchangeable translati Περισσότερα

$15 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.4

10 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $42 για αυτή τη δουλειά

$100 USD σε 2 μέρες
(519 Αξιολογήσεις)
8.4
benni25

Hello We are interested in your project and would like to work with you today. Benni Translation Services has been providing translation services since 13 years. OUR STEP IS Translation--->>Proofreading---->>>editing Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(626 Αξιολογήσεις)
7.7
TranslationLab

Our translation service Between English and Russian is tailored to your project [login to view URL] ensure the quality of your [login to view URL] experienced in all aspects of translation, we offer a variety of translation Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
6.9
$100 USD σε 2 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.2
TRANSLATEcorner

Hello There, We only employ professional translators, writing in their native languages. Your translations will read as if they were written originally in that language. We Always believe in quality work and on t Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(100 Αξιολογήσεις)
6.0
translatorgurus

Dear Sir/Madam! If you're searching for an experienced translator to provide you with high-quality, error-free manual translation with a rapid turnaround time, then you've found TranslatorGurus. We have provided our Περισσότερα

$80 USD σε 2 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
6.1
translatorsCafe7

I'm ready to do your job as required. I will finish the job in the least time with accuracy and good quality. I will accept the least cost you can find. waiting to reply.

$10 USD σε 1 μέρα
(62 Αξιολογήσεις)
5.5
westdvina

Hello I can translate to Russian, my rate is 0.02 USD per word Thanks #########################################

$25 USD σε 2 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.4
$20 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0