Ακυρώθηκε

Translate a text from English to Spanish -- 2

Translate from English to Spanish a few pages of text (about 2600 words).

The text is related to general business, and it doesn't include technical terms or specialized vocabulary.

Only Spanish native speakers can apply for this job.

Ικανότητες: Ισπανικά, Ισπανικά (Ισπανίας), Μετάφραση

Περισσότερα: german english text translate, translate spanish english text, spanish english text translation audio, mexican spanish english text translation, hindi english text translate, spain english text translate, translate spanish english text audio, swedish english text translate, spanish english text file, spanish english text traslator, translate spanish audio english text, translate english text spanish text reviews, translate english text spanish audio, spanish english text, english turkish turkish english text translate

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 49 αξιολογήσεις ) Tokyo, Japan

Ταυτότητα Εργασίας: #11796648

1 freelancer κάνει προσφορά κατά μέσο όρο $40 για αυτή τη δουλειά

$40 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.6