Σε Εξέλιξη

Translate Something - Pages of a website + short text - French Into Italian -

Ανατέθηκε στον/στην:

rosalindafiore

Hello, thanks for contacting me again. Could you please send me the texts to translate in a word format? Thanks, Rosalinda

$60 USD σε 2 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.9

19 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $74 γι' αυτή τη δουλειά

BRD11

Hi, We are a team of native linguists and translation professionals. All our translations are done by Native Speakers; the price includes proofreading that's done by another Native speaker, as we always assign 2 L Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(859 Αξιολογήσεις)
8.8
DreamersLTD

Hello Sir, Native French Into Italian translators are ready to work with you. We ensure the quality, deadline and best price for your project. 100% human and accurate translation guaranteed!! We offer professi Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(610 Αξιολογήσεις)
8.4
SRplanet

Hello sir, We are a team of native translators. Our team translates forty five different languages at an exceptional rate. We can show you our previous projects for your satisfaction. If you prefer, two of our tra Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(81 Αξιολογήσεις)
7.8
Webcont247365

Native Italian translator is ready to start right away. We guarantee you high-quality translation. All translations will be MANUAL. NO GOOGLE TRANSLATIONS at all. You ONLY pay for excellent quality. Looking forward to Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(212 Αξιολογήσεις)
7.0
TransPros

"Readiness, Accuracy, Precision." We are a team of Experienced Professional Native Translators and Proofreaders. Who can start right away. We not only Translate but we also proofread,Which is done by other native to Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(143 Αξιολογήσεις)
6.8
BeTranslated

Hi there! We are a team of native linguists and translation professionals. All our translations are done by Native Speakers. The price includes proofreading that's done by another Native speaker. We always assign two Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(137 Αξιολογήσεις)
6.8
Juanma28

Hello, how are you? My name is Juan Manuel Gimenez. I would like to apply for this work. I am a translator and teacher with many years of experience in this profession. I have studied in a prestigious language institut Περισσότερα

$80 USD σε 1 μέρα
(165 Αξιολογήσεις)
6.4
Universal99

Dear sir We are a professional specialist native French Into Italian translator [url removed, login to view] GOOGLE translate only 100% HUMAN [url removed, login to view] ensure the quality, deadline and best price for your project. 100% manual work Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
6.5
gazzillo

Hello It seems your website is already translated in Italian language. Anyway, I'm bidding hopefully, to say so. Best Regards Francesco Antonucci

$147 USD σε 10 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
5.7
hrobin

Hello! We are translation company based in italy and we do have strong experience with similar translation , we would love to work on it , lets discus it further via chat Thanks Kind regards Robin

$189 USD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.7
TraductaInc

Are you looking for professional translations by native French-Italian speakers? You have come to the right place! Our translation team consists of highly skilled translators (all native speakers), therefore we offer a Περισσότερα

$34 USD σε 2 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.5
shadowlady82

Good morning, I'm an italian native speaker. I can provide you a professional and error free translation. Looking forward to work for you Best regards de Cesare Margherita

$30 USD σε 1 μέρα
(37 Αξιολογήσεις)
4.9
$55 USD σε 5 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.2
$160 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.5
RobsFreelancer

I studied 3 years in French for university and I'm italian. This is an easy task for me. I can give you a short text that translate few things from your project so you can be sure you can trust me. If it's the case, p Περισσότερα

$55 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$40 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Djmandizi

Hello there. After clearly reading through your project, I have decided to bid since am sure of what the project entails. If awarded the project, I shall take only 1 day to complete the translation. Satisfied with my b Περισσότερα

$55 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shank1995

A proposal has not yet been provided

$55 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0