Ολοκληρωμένο

Translate English to Italian 10 short recipe books -- 4

I am looking for someone to translate 10 books from English to Italian with about 6,500-8,000 words each but in the form of recipes which makes it much easier to work fast. I have many more books to have completed so I need someone who can stay within a specific budget so I can give them many more (Below $50 each). Must send the word document back in the same format and page structure so it looks the same as it was sent only translated.

Ικανότητες: Αγγλικά (ΗΠΑ), Ιταλικά, Μετάφραση

Περισσότερα: english italian translation price word, translate short story italian english, translate word thank english italian, translation english italian cost per word, translate word experience english italian, article translate english italian, translate english italian great day, translate english italian happy, translate hour english italian, tagalog words translate english word, translate english italian thank, translate english italian names, cat translate english italian, translate english italian fro free, paid translate english italian

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 86 αξιολογήσεις ) Miami, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #12779460

Ανατέθηκε στον:

$60 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0