Κλειστό

Translate a document from English to Nepali -- 2

Job Description:

Translate 2 documents from English to Nepali (one document is one page long and the other document is 6 pages long). Need it back as soon as possible.

Ικανότητες: Μετάφραση, English (US) Translator, English (UK) Translator, Nepali Translator

Σχετικά με τον Πελάτη:
( 5 αξιολογήσεις ) Harrisburg, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #35380771

59 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $78 για αυτή τη δουλειά

semantix19

Hi there, I can help you to translate your document from English to Nepali. I am a full time Freelance translator and writer specializing in advertising and marketing, tourism, and literary translation. Experience wit Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(435 Αξιολογήσεις)
8.3
translatorsCafe7

Hello there, Hope you are doing well! Thanks for sharing your project requirement with us. It will be our great pleasure to work on your translation project from English to Nepali. I have checked your requirement, yes Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(343 Αξιολογήσεις)
7.5
kristagray15

Hi there, We would like to translate your 2 documents from English to Nepali by a native speaker. We offer the following: - An individual approach for every customer -Our goal is quality, and we will never make so Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(192 Αξιολογήσεις)
7.4
GlobalSolutions2

Hello Dear Client, A real pleasure to greet you. We will do a 100% manual translation of your 2 documents from English into Nepali. A native Nepali speaker will work on the translation. We will complete this task ac Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(201 Αξιολογήσεις)
7.3
LanguageWire24

Hello, We are a group of native and professional translators who provide high quality and error-free translations. We are very interested in your translation project. Our NATIVE English to Nepali translators could help Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(179 Αξιολογήσεις)
6.5
language2Solutio

"Hello there! Welcome to the Language solutions team! We will translate any kind of document from English to Nepali We offer a high quality translation and fast delivery. We accept typed documents or handwritten texts Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(193 Αξιολογήσεις)
6.3
Maherun75

"Hi there We ensure high quality by only assigning translators to translate in English to Nepali language, and we always have translators working on any project, where the first translates and the second proofreads th Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(145 Αξιολογήσεις)
6.0
madison003

Hello, Language Source is an Translation Company. We have seen your project description and we can understand you need to translate English to Nepali language by a native expert. After passing more than 10+ years in va Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(56 Αξιολογήσεις)
5.3
khanma1585

Dear Client, Welcome to Freelancer.com. I’m a native Nepali Speaker living in Germany since 2011. I am a chemist & MsD in Chemistry. I am here to assist you with translate your documents from English to Nepali concise Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(65 Αξιολογήσεις)
5.1
victornoel207

Hello, According to the project you need a translator who can translate your document from English to Nepali. We will translate your any documents English and Nepali by a native speaker. We will be able to assist you t Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(25 Αξιολογήσεις)
4.7
Suiti0403

Hello! I have seen you have posted a translation project and I want to know something about the project. Please come over the chat so we can discuss things. All the skills/experience will be discussed/revealed over the Περισσότερα

$140 USD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.2
hajrakhnm100

Hi there, I am an excellent professional translator. I already read your description and I can understand you need the translation from English to Nepali language by a native expert. I sincerely promise that you will r Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.5
fiusmun2

Hello, Distinguished customer. A real pleasure to greet you. I have a good understanding in English and Nepali language. By reading your project details, I feel confident myself to translate your document as per your r Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.6
elanawilson247

Hi, I'm Elena Wilson from Canada. I can do your task professionally. Please message me for a detailed discussion. Thanks, Elena.

$150 USD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.6
jepita200

Hi, I read your description and I am understanding carefully you need translate your document from English to Nepali language. I will be glad to provide a high-quality translation of whatever you need your project and Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
3.3
rajsitaula

Greeting, Nepali is my Native language and I have a good command of English. I have successfully completed multiple jobs of similar descriptions (See profile). Let's connect and have a discussion. I'll provide you fin Περισσότερα

$200 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.4
Roadaze

Thank you for posting this job on Freelancer.com. I am a perfectly English nepali and Arabic speaker, and translator. Περισσότερα

$30 USD σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.9
IDes11

Hi there, Our native and experienced NEPALI translators are ready to assist you on this project. We can assure you about Good Quality, Error Free and 100% high quality work. IDESK is a language translation agency foun Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
mohamedgamal0106

Welcome, sir, I am an engineer and a translator at the same time, and I can do this task with high accuracy and in record time. I hope you trust me and I will be as you think of me.

$140 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Uche213

i am available to do this job as soon as possible if we can negotiate well in the bid amount,and if you will give me the job i will do a good work for you, thanks

$800 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0