Ολοκληρωμένο

DEUTSCH: Complete a 2 minutes survey in german and share it with your friends and family

Ανατέθηκε στον:

$3 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$2 AUD / ώρα
(1 Κριτική)
0.0

8 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $3/ώρα για αυτή τη δουλειά

johnwanjiku

HELLO Great that you are looking for someone with great sales in translation .I can hep you to fill this gap of your need is key to selling to vet client is understanding the challenges that they go through everyday i Περισσότερα

$3 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$3 AUD / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
0.0
$2 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Apild

Hello, I am a native German freelancer and I can find other Germans to share this survey with. If interested please message me. Best regards

$5 AUD / ώρα
(1 Κριτική)
0.0
$3 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
alinaschweiger

German is my native language

$4 AUD / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
0.0