Ολοκληρωμένο

Audio transcription Punjabi to English

Ανατέθηκε στον:

GlobalSolutions2

Hello, I have gone through your post and I am interested to work on it. As I have lot of experience in relevant field and I have 100% confidence to work on your project. We are skilled native Punjabi to English tra Περισσότερα

$200 CAD σε 4 μέρες
(122 Αξιολογήσεις)
6.4

12 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $167 για αυτή τη δουλειά

TranslationLab

The language barrier is very real. In such a diverse world filled with a vast array of cultures and languages, it is important that we are somehow able to understand each other; both for personal and business related r Περισσότερα

$150 CAD σε 3 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
6.9
Eversole

Hello , I will transcribe the words from the audio or video simply sent and would likewise give clarifications where important to keep the the ascent. The work would be finished in a day and I would send an example t Περισσότερα

$250 CAD σε 3 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
5.7
MikeD21

Hi there, this is Mike here. I am a native English speaker and also fluent with France and Punjabi also. I just checked your project which named is Audio transcription Punjabi to English. I have read your full requirem Περισσότερα

$250 CAD σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.4
RafNancy

Hello, I saw your project posting and felt my extensive experience in transcribing audio in MS Word made me a strong candidate to work with you. I have a university level degree in Mass Communications. My hard work eth Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.0
$155 CAD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.5
Dorthy24

Hello, Dealing with some audio/video flies can throw up barriers, making it difficult to properly execute business and personal tasks alike. That’s why our team of expert and native transcriber are here to work tirele Περισσότερα

$250 CAD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.7
SoheebRaza

Dear Employer, My name is Soheeb Raza and I am a communication consultant. I can do the needful as Punjabi is my ancestral language while English is my acquired mother tongue. Lets please connect to discuss the proje Περισσότερα

$194 CAD σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.3
magadhmindslx

Hello, I have read the task description. I can deliver this as per perfection. Let me know if you want to look at some samples.

$111 CAD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
2.8
ShubhamTT

Dear Sir, I have gone through project description and interested in taking it up. Posted bid amount is indicative and a more accurate I can give once more details are shared. Looking forward to hearing from you. Thanks

$30 CAD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 CAD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$100 CAD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0