Ολοκληρωμένο

AutoCAD 3D 2018 draw lines over SPlines (repetitive job)

I need someone that either today or tomorrow can draw lines over SPlines for 2 3D Autocad 2018 files (description of works will be given).

It is a repetitive job (example attached: red lines to ouline the possition of columns/beams)

Alternative: to convert the SPlines to simple lines and clean the files.

A good laptop to open and easily work with the files is required.

Potential to expand to a project that will construct also solids and export in .stl format based on these lines.

Ικανότητες: Μοντελοποίηση 3D, AutoCAD, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, CAD/CAM, Προσχεδιασμός

Περισσότερα: actionscript draw lines animation, draw lines nodes flash, trans asia lines cagayan oro job hiring, autocad offset along curve, autocad copy along path, how to use array path in autocad, autocad array between two points, how to use path array in autocad 2010, path array autocad 2007, array path autocad 2010, path array autocad 2015, sample draw lines googlemaps, draw lines tools vbnet, draw lines vbnet, as2 draw lines, java draw lines eraser, hand draw lines photoshop, draw lines vbnet web application, draw lines vbnet web aplication, free flex draw lines whiteboard

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 7 αξιολογήσεις ) EINDHOVEN, Netherlands

Ταυτότητα Εργασίας: #17591836

Ανατέθηκε στον:

AndresSpirow

Hello, sir. I am a specialist in AutoCAD. Highly skilled in the draftsman field I can complete your request in a short time at a low price. I can guarantee that the results you need will be fulfilled. As simple a Περισσότερα

€60 EUR σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.6

13 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €131 για αυτή τη δουλειά

€150 EUR σε 3 μέρες
(132 Αξιολογήσεις)
7.5
almiradjo

Hello! I can work today and can start immediately. Please provide your files and instruction. Hope to hear from you...

€200 EUR σε 3 μέρες
(318 Αξιολογήσεις)
7.6
yongjun514

Dear, Sir. I'm AutoCAD, 3ds max, sketchup expert and interior and exterior designer. I have many experience on your project. If you hire me, your project will be complete great successfully during shortest time.

€155 EUR σε 3 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
6.7
rabbora

Dear Sir. I am 3d modeler. I have experience to design many 3d products using Autocad 2018. I can help you.

€150 EUR σε 3 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
6.4
hontareva2017

Hi! I´m a very experienced expert in the field of AutoCAD. Especially, I have very peculiar design ability by using AutoCAD. I can start at once to complete your project wonderfully in time. I am very confident. Περισσότερα

€150 EUR σε 3 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
5.7
alok9007

Hi, this is Alok. I am Design Engineer. I have several years of experience in product designing, especially in AutoCAD and Solidworks. I have worked as a design engineer in a few firms and have handled many outsourced Περισσότερα

€120 EUR σε 3 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.1
MZaruhi

Hello, we are a team of professionals. - Architects, - Designers, - 3D Modelers, - 3D Visualizers. Check our Portfolio: https://www.freelancer.com/u/MZaruhi Our specialists have been providing high-qualit Περισσότερα

€150 EUR σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.9
tetrabid247

Hello! my name is Hope, I'm a 3D artist. I'm proficient working with AutoCAD, Revit, and Inventor. I can make you any 3D model that you need. I can help you and I can start right now. Talk to me, we can discuss any oth Περισσότερα

€150 EUR σε 2 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.8
sudhirarch

Hi, I'm professional Architect & more than 6 years’ experience in construction & design field. I’m expert in AUTO-CAD 2-D DRAFTING and 3-D Building design Interior & Exterior Design and Engineering Drawing work and a/ Περισσότερα

€122 EUR σε 2 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.9
sardarzohaibajk

Hello, I am a Mechanical Design Engineer having strong knowledge of all mechanical and structural subjects.I also have good grip on softwares like AutoCAD,Solidworks and Ansys etc. I can do your work easily. You Περισσότερα

€30 EUR σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.3
cphillflorida

at first i want to work on one drawing and after complete the work u can pay me masum ..................................................................

€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yiota90

I can make any kind of drawings as I have 5 years experience in Consstruction. Autocad 2D/3D, lighiting,plumbing,construction,design

€111 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0