Ολοκληρωμένο

Second Life - UV MAP

Ανατέθηκε στον:

metlastudio

Hi, i am available for this project, and will do in fair cost. here is my portfolio:- [login to view URL] thanks

R$166 BRL σε 3 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
6.0

15 freelancers are bidding on average R$449 for this job

inderar88

Hi, Please share the existing head you have so we can discuss about it. Regarding my experience,I have more than 7 years of experience in this field.I have provided my 3-d services to a lot of companies and my extrao Περισσότερα

R$500 BRL σε 4 μέρες
(367 Αξιολογήσεις)
8.0
avtar1073

Hello Please provide me 3d file of head model which you have.I am ready to do it as [login to view URL] contact me [login to view URL] start work immediately. I have 6 years of expertise in - 3D modeling , Texturing and Rend Περισσότερα

R$300 BRL σε 3 μέρες
(349 Αξιολογήσεις)
7.9
DesireEra

Hi, Hope you are doing great! I am very interested in working on your project as it matches my skills, experience and interest. Please do respond to me so that we can discuss further regarding the project.  Please go Περισσότερα

R$350 BRL σε 3 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
6.8
nguyenTruong

Hi, I can do for you , please check my sample works, [login to view URL]

R$600 BRL σε 3 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
6.7
babanpreet852

Hello, After reading the job I understand that you are looking for someone to do 3D modeling.I want to take chance to complete this task and will provide you best quality of [login to view URL] share the reference images. Περισσότερα

R$250 BRL σε 2 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
5.8
arup251

[login to view URL] you can get all details of our work from our site though its not complete yet or u can see our works here in the portfolio I am specialize in providing architectural visualization,3D Mode Περισσότερα

R$722 BRL σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.1
JuanG3D

Hello! I can help you with the UVs for the 3D head. I use Blender for the UV mapping, and then export the head with the UV to OBJ, FBX or whatever format file you need. Stay well!

R$466 BRL σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.5
papaidada

i can give u realistic design , give me a chance and watch...if u dont like , no need to take it . just one chance need . new user. i want to do your work , if u give me a chance .i can give you totally new concept a Περισσότερα

R$466 BRL σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.9
felipepaulek

vou digitar em português mesmo, já que é brasileiro, em qual software foi feito o modelo? dependendo dá modelagem se não foi feito em Blender, que é o software que eu uso, posso importar e terminar nele. Me chame para Περισσότερα

R$170 BRL σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.0
harut8585

Hello.. In working during I will give so much logo versions before You like it . If You want I can send some works from my portfolio or You can see my portfolio Περισσότερα

R$833 BRL σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ahmedkundeel

I have experience in diffuse , normal map , specular ,displacement Glossines Bump texturing and materials as its my work filed I can proved you the Uvs for the entire object if it needed Im sure that I can pr Περισσότερα

R$115 BRL σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DuBain

I've been working uv unwrapping for 3d projects a long time ago

R$777 BRL σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
R$466 BRL σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
R$555 BRL σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0