Ολοκληρωμένο

Detailed plans for Office project

Ανατέθηκε στον:

schoudhary1553

Hi there, Warm Greetings We came along with your request for Detailed plans for Office and we reviewed your project description. We'd like to help you with confidence and satisfying results. We have profession Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0

11 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $282 για αυτή τη δουλειά

puneet1221

I am Puneet, Architect & 3D Designer. My Specialization in 3D Architectural. I Have 5+ year experience in Architectural, Visualization, 3D Rendering & Animation, I will provide you CAD Drafting and 3D Photorealstic Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.9
andreird129

Hello. I am very interested in your project. I have good experience in 3D Design and Building Architecture. I will provide my best for your project. Please contact me for the best solution.

$300 USD σε 2 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.4
Arnavgraphics

Hello!! I am highly experienced in 3d model, rendering, animation production and video editing. The main goal is bringing your and my ideas together, combining it with my knowledge and creativity, and getting the final Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.0
shivanik8656

Hi there, Myself shivani , i'm highly experienced in this area from past 5 years. I have experience in home decoration and commercial contexts also. I will be highly obliged if you give me a chance to work wit Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.4
RaviGautam3D

Hi, I am interested and I have more than 11 years of extensive working experience, you can review my Office Interior portfolio. [login to view URL] Thank you Regards Ravi axisco Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.0
rajdesigner7031

Hi, I am interested and I have more than 11 years of extensive working experience, you can review my 3d Office Interior Design portfolio. [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$555 USD σε 6 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.6
androaiad

Hello dear, I am a M.Sc. engineer, I am expert in Architectural designs so i can finish your design in the required time. Thanks

$250 USD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.5
harpreet3d

Hello, i,am harpreet, i am an architect from past 5 years. i would love to assist you in this work with my full dedication and gives you my best. please visit the following link of my portfolio . Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.7
DevelopingXpert

Hello, I am expert Web Designing with 7 years of experience & completed a lot of projects with perfection & on time . I can do this perfectly . My expert skills are web development,web design ,wordpress,Html,PHP,H Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ahmadaffan

Hello, We have performed similar tasks before, you can see in my profile. I am a Civil Engineer and this is start of my freelancing work I can even work on lesser pay. For detail can contact. Thanks

$250 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0