Κλειστό

does anyone want to help me with my YouTube channel

15 freelancers are bidding on average $30 for this job

gr8creations

Could you provide more detail as to your needs? Relevant Skills and Experience I'm a Certified ACX Producer and Narrator, Published Author, Copy-writer, and Editor offering Male voicing. Demos: [login to view URL] Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(73 Αξιολογήσεις)
5.8
OKAYdesign

Hello, we can do this project for you ! We are a team of 15 designers & developers PORTOFOLIO . https://www.freelancer.com/u/OKAYdesign Relevant Skills and Experience GRAPHIC, PRODUCT, INDUSTRIAL & ANIMATION: Ph Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.9
kilsbaine

I want to bring professionalism and audio excellence to your voice recording production. I bring 25+ years of experience to your voice over project. Introduction Video [login to view URL] Relevant Skills and Περισσότερα

$40 USD σε 2 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.1
$25 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.7
$10 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.3
Yeuvgen

Hi! I can create the video you need in short time and high quality. I’ve attached some recent examples of work, but in order to discuss some details, we need to have a chat. Relevant Skills and Experience Video http Περισσότερα

$40 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
2.0
annietuminh

If you're looking for voice talent, then trust me when I say I have a good singing voice. You can email or message me if you want an audio sample :)

$55 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
indranilnil

A proposal has not yet been provided

$47 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Allanstandleytho

I'm a YouTube myself and would love to help with any project you have! I've got a $400 Zoom mic to produce great quality audio for any voice acting you'd need :)

$20 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
chaynie

What exactly are you looking for? I can do your Voice work but you will need some one else to create your videos. My voice work can be heard on my profile, or you can check out our spoof commercials on our Pauperganda Περισσότερα

$25 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
CeciliaJenneffer

Hi....i would like to help you with YouTube channel...I'm a voice over artist and I would like to work with you.

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$28 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tunji202

Good day, Abiodun Olatunji is my name. I have my own studio and it gives me the opportunity to experiment, research, try out new ideas, perfect my inventions, deliver in flash time, deliver to the letter according to Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
maryhafez33

it will be my pleasure to help you

$30 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
zwampydesignz

Hi, how are you? I see that you need help for your youtube channel, which is great because I'm a professional freelancer and youtube and will be glad to help you out. I have 1k+ subs and I'm an expert at video editing Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0