Κλειστό

[Blender3D] Paint Weight properly for a dress

10 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $98 για αυτή τη δουλειά

panavila

hi is it high res mesh? what is the poly count? Please check my work samples and profile [login to view URL] http://www.freelancer.com/u/panavila.html                            my freelancer pro Περισσότερα

$111 USD σε 1 μέρα
(148 Αξιολογήσεις)
7.2
razer5

Hi, i can fix the dress movements according to character's animation. i am very interested in your project & when you need it any deadline?? check Portfolio work:- [login to view URL] Περισσότερα

$150 USD σε 2 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
6.3
metlastudio

Hi, i can paint weight the character dress and will send you .blend and .fbx files for sure. please contact me so we can discuss more details. here is my portfolio:- [login to view URL] Περισσότερα

$160 USD σε 3 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
5.9
mems2020

Hello Friend. I've read your job description and I understand that you really need a Make a Fixed The dress. I'll export file .fbx Please send to me that so we can discuss this project in more detail. I am quite intere Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.9
digitaldream2019

Hello, i checked your details you need to make [Blender3D] Paint Weight properly for a dress ,i am interested in you project please reply me so that we can discuss more details. i have 7+ years experince in 2d&3d a Περισσότερα

$150 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.4
granimal

Hi, My name is Saurabh and i am an expert in 3D Modeling, 3D Rendering, Rigging, Interior designing. I have checked your requirements about 3D [Blender3D] Paint Weight properly for a dress DESIGN and ready to start th Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.3
lemklean

Hi, I'm 3D artist working on video game assets. I think I can fix your animation issue. Don't hesitate to contact me for discuss technical details. Cheers, Leandro

$70 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jainnischal119

That's a fairly easy weight paint issue, I think I will be able to solve it for you real quick I have been working with blender and other 3D modelling software for a couple of years now. I have also been working with Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
davizsojowo

maybe you can add new bones to animate the dress .... and clean up paint weight the dress ..

$60 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SeamusMaolain

Hi. Simply put, I can have this done within 2 hours, very likely even less time. I have a lot of experience in exporting game models and animations to game engines and it won't take long to weight the model correctly. Περισσότερα

$50 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0