Κλειστό

Create an Animation

description in english/hrvatski

Theme: Water Screen Christmas tree -3D audio&video production

- budget: 600 to 1000$, we are looking for urgent preliminary design

Projection 500 m2 see example ([url removed, login to view])

- due to the increase in the scope of projects we are looking for 3D artist specialised in 3D animations and models

- excellent knowledge of programs After Effects, Premier

- good knowledge in programs for making 3D models (Maya, Cinema 4D)

Christmas tree

- project is divaded in two phases:

first phase deadline 22.12. (80% of project)

second phase deadline 31.12. (20% upgrade of exsting production)

Storyboard

- conceptual upgrade of 3D artist is desirable

- 3D model of christmas tree is rising from the sea

- meter is standing parallel next to christmas tree in the sea

- christmas tree is rising at starting height of 1m

- on christmas tree rised at 1m is necesary to add various effects (ecept visual audio too) next we start with decorating of christmas tree (balls, lights...)

- each additional meter is upgraded with new light effects, it's important to emphasize the depth of arriving model – FREE CHOISE. (every rising is followed by parallel rising of meter)

- tere is 20 phases of adding elements on and around christmas tree (boxes, balls coming out from boxes...)

- water is always rough, arbitrary duration of video but it must have 20 phases

- we expect additional sugestion of ellements after christmas tree is completely risen from the sea and becomes static (ex. snowman arrival, star.....)

- on link Selce is visual of opening tulip the same effect we want to achive with this christmas tree

- finishing second phase (20% of project) is upgrade or adding of ellements if neccesary

HRVATSKI

Tema: Water Screen/božićna jelka – audio/video produkcija

- budžet je 600 do 1000$, tražimo hitnu izradu idejnog projekta

Projekcija 500 m2 ([url removed, login to view])

- zbog povećanja opsega projekata potreban nam je 3D artist specijaliziran za izradu 3D animacija i modela

- odlično poznavanje programa After Effects, Premier

- dobro poznavanje rada u programu za izradu 3D modela (Maya, Cinema 4D)

Božićna jelka

- projekt se dijeli u dvije faze:

prvi dio faze do 22.12. (80% posla)

drugi dio faze do 31.12. (20% nadogradnja postotojeće produkcije)

Storyboard

- poželjna idejna nadogradnja 3D artista

- podiže se model jelke iz vode u 3D-u

- paralelno pored stoji fiksni metar u moru

- jelka se podiže na početnu visinu 1m

- na podignutu jelku do 1m potrebno je postaviti razne efekte (osim vizualnog i audio zvuk) kreće se kititi jelka (kuglice, lampice...)

- svaki sljedeći metar nadorađuje se sa novim svijetlosnim efektima, bitno je istaknuti dubinu dolaska modela – SLOBODAN IZBOR. (svako podizanje prati i podizanje metra paralelno)

- imamo takvih 20 faza dodavanja elemenata na i oko bora (kutije, kuglice koje izlaze iz kutije...)

- voda je uvijek uzburkana, trajanje videa po izboru, ali mora imati do 20 faza

- kada je jelka potpuno podignuta iz mora i postane statična očekujemo dodatni prijedlog elemenata (npr. Dolazak snješka, zvijeza.....)

- na linku Selce je vizual tulipana koji se otvara u videu isti efekt želimo dobiti s tim podizanjem jelke

- završetak 20% druge faze je eventualno nadogradnja ili dodavanje elemenata ako je potrebno

Ικανότητες: Κινούμενα Σχέδια 3D, Μοντελοποίηση 3D, Απεικόνιση 3D, After Effects , Κινούμενα Σχέδια

Περισσότερα: youtube create animation, www free 3d model com, water 3d model free, water 3d model, watch 3d model free, watch 3d model, vode, video starting animation, video production animation, video animation production, video and animation production, tulip 3d model free, tulip 3d model, tree to 3d model, tree starting with n, tree cinema 4d model, tree 3d model free design, tree 3d model free, the free 3d model, storyboard artist free, storyboard 3d, star 3d model free, star 3d model, snowman 3d model free, sea 3d model

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Chennai, India

Ταυτότητα Εργασίας: #9140470

14 freelancers are bidding on average $856 for this job

ami3dwork

Dear Sir/Madam, We have team of 20 artists in our company. We are working on this site form last 2 years. He have huge list of our satisfied client. You can check it on my profile. Kindly check our previous work links Περισσότερα

$947 USD σε 20 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
7.1
loveamlan

Hello, Plz check my works and if you find me suitable for your project then chat with me. We can discuss your project and get started right now. Promotional/Explainer Video: [login to view URL] Logo Περισσότερα

$600 USD σε 7 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
6.1
umaar786

Very Easy task to perform. Being a client myself you might be exhausted by the bidders and cant get to choose the right bidder. I would keep my proposal short and all I'll say is that Hire me and I'll show you the wor Περισσότερα

$1111 USD σε 13 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.4
ZagreusEnt

Hello, Greetings of the Day!! We are an animation and vfx team specializing in high-end, talked about Games, Animation & Illustration projects for worldwide clients. Kindly check our work here: [login to view URL] Περισσότερα

$888 USD σε 6 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.6
sananfipr

Hello, I read your project details and also saw your given references I want to show you some portfolio according to your requirement hope you like it. I hope after you saw our work you will definitely give us a cha Περισσότερα

$722 USD σε 5 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.2
orbit360designs

***HIGH QUALITY*** Award Winning Videos Designer, We Explain your Business By Our Videos,, We are a full service Design firm specializing in Animation / After Effects With our collective 8+ experience, Orbit360 Designs Περισσότερα

$850 USD σε 12 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.7
uneekin

Hi, First of all please have a look at our huge portfolio. Hereby I have provided the links: 3D work: [login to view URL] [login to view URL] I am glad to bid on your project. We are team of anim Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.9
dreamcreatorvfx

hi .we are specialized in them also i have experienced team for them.. we had design tons of 3d rigging and animations and models for rhymes,movies, short films,games,ad films,web series and apps..[login to view URL] creative des Περισσότερα

$1000 USD σε 6 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.0
Rinkustudio

Hi, Okay, I am ready to do your job. And please contact me ASAP so that i can start it ASAP.. And you can check my portfolio :-[login to view URL] thanks

$684 USD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.3
ejviper

Hey there, We are an experienced crew who have been working with video projection mapping for 5 years now. We can do what you are looking for, it would seem that you are looking for about 2-minutes long video with lots Περισσότερα

$1666 USD σε 15 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.1
Djordjone

Pozdrav i Hello ( pisaću na engelskom pošto ne znam ko sve treba da pročita :) ) I worked as illustrator, character/creature designer and animator for last 7 years. In general I'd be interested to work on the pro Περισσότερα

$1000 USD σε 13 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.1
BizHero

Hello there, My name is Joe Ingram and I am the director of BizHero, [login to view URL] , a web design and video production company. After reviewing your project, I’d love to discuss in more detail with you to understand Περισσότερα

$684 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
3.9
Technospike

Hello, I have taken a detailed look at the website specifications and I have Hands well versed on Wordpress and Magento and Core PHP. The job specs are 100% within my skill set. Please initiate a chat with me so Περισσότερα

$600 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.7
tejaslodaya

Hi there! I can animate your Water Screen Christmas tree in After effects perfectly as per your requirements. I have an expertise in Adobe After effects, Maya,3ds Max,Cinema 4D and many other professional 3D modellin Περισσότερα

$900 USD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.3
eugene4e

Hi,I am ready to do this.I am an Architect/Interior/3D designer with 13 yrs exp. My latest project can send in pm. To accurately estimate the cost of your project, I need examples of the style and detailed task. ww Περισσότερα

$722 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
truthdigger

hi. i am 3D designer, i working in Revit, Civil3D, Inventor, 3DMax, Maya my web-site: [login to view URL] send me email if you are interested Thank You.

$722 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Millord

I use both Maya and Zbrush to Design 3D models. I have used both programs for about 1.5 years now and always keep clients up to date on the project daily.

$400 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0