Κλειστό

Call AGENT

Janitorial Company in business for over 18 years seeks English speaking telemarketers to work from home, calling quality leads.

Your job is to get appointment setting for US based Companies, and do a warm transfer

The perfect candidate will be reliable, have excellent English skills, work from home in a quiet environment, have your own head set, computer and Fast reliable Wifi.

Hours run 30-35 hours per week. MUST BE 9am - 17pm EST

Basic Job requirements

• Have excellent English communication skills.

• We are looking for smart individuals

• Must have a fast and stable internet connection. Minimal issues.

• Must have a friendly personality.

• Must be willing to work hard.

• Excellent sales skills.

• Must have friendly voice.

Please indicate your acceptable pay per hour

Ικανότητες: Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Εικονικός Βοηθός, Χειρισμός Τηλεφώνου, Φωνητικό Ταλέντο

Περισσότερα: free call agent project call center tool, philippine home base call agent, call agent sales market, adult call agent job typing, online call agent homebasephilippines, transfer call agent ivr asterisk, call agent elastix, native call agent, virtual call agent outbound telemarketing, pay per call commercial janitorial leads, brazilian portuguese call agent, call agent english speaking training, call agent asterisk net, call agent brazil, start call agent philippines, german call agent, call agent english, we need a landing page for a product we already have an existing web site which can be used as base, we need a landing page for a product we already have an existing web site which can be used as

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) prishtina, Kosovo

Ταυτότητα Εργασίας: #22694151

25 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $1067 για αυτή τη δουλειά

mazenmagdy1066

hello , I had read your requirement , I can help you , am fit for this project , I have experience with guest all over the world , am working in hotels - airports , I have experience with reservation , guest feedback a Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Rishabhtalan19

Good english skills

$1250 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
swaathi23

hello sir i read the requirements for the task i have the required skills to get the job done more efficiently i would be happy to assist you

$750 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Yougetoutsourced

To whom it may concern, We hope this email finds you well! Initially, let us briefly introduce ourselves. Getoutsourced is an outsourcing company based in Pristina, Kosovo. Currently, we are offering different servi Περισσότερα

$1400 USD σε 365 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
PhilippinesVA

I'm Paulo Rico Dela Cruz, I have 14 years work experience as a Quality Assurance Manager in a call center and now I have a center of my own in the Philippines. I have 2 offices beside each other. The other one is full Περισσότερα

$1125 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$1250 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
startech77

Hello, I am expert in Data Entry, Web Research and Virtual Assistance. I have also excellent sales skills. I have been working in this field for more than 5 years. I have read your project details. I want you to know t Περισσότερα

$1200 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sankumar24

I have some experience in marketing so I can do the same.

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
omerapps4

we are a contact center based in pakistan. we can assign 5 seats on your campaigns,and increase if required ,we have a flexible working plan. would like to know more.

$1125 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jawadlawal

If English is what I need to get this job then I believe it is a walk in the park for me as English is my first language and I speak it fluently. Relevant Skills and Experience Communication skills Fluency in English Περισσότερα

$1250 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Mohammadbdewi

Dubai UAE was the morning I will come home to the sun tomorrow and come home tomorrow morning and take my passport copy of

$750 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Chris0424

I have an experience being an Admin and processing data using CRM with my previous employer and it's a BPO, I also have experience with data entry, data processing , copy and pasting, and typing of data for 3 years in Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
viniciuscunha3

Nice to meet you I am an marketing automation expert , not manual marketing assistant I can make automation tool or generate lead using my marketing chatbot My marketing chatbot can send 2K invitation or 6K messages i Περισσότερα

$1275 USD σε 18 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Jnaceo430

Hi there, I write to acquaint you with my interest to be considered for the job. I have a Bachelor’s and Master’s degree. The relevance of my education is to highlight my acquired knowledge in etiquettes necessary fo Περισσότερα

$776 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
marasiganruth18

telephone etiquettes is my best options so is sales and marketing, I work within friendly environment. for the best expectations and beyond try my abilities

$1333 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Gletsgo32

I'd like to participate. I worked with JanPro a few years ago and were successful in their B2B campaign. I think I can run your campaign with high quality. 7$ is my preferred rate per hour. Thanks.

$1125 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
brittney0522

I am willing to work 30 hours within a 7 day period. I am very proficient in English and can handle anything that comes my way. I currently work in customer service. I am able to use my skills in order to excel in wha Περισσότερα

$833 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Mohammedhemdan31

I am seeking this job really , I have a chance to live in Germany so I think it’s my chance, I am very experienced in marketing and selling

$750 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
BeastBolt

I am quite new in this but i guarantee my quality work and would happiest to be a part of your accomplishments in any way Thanks and Regards Bhanu Rajawat

$1125 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0