Κλειστό

Créer un tableau de bord Excel se remplissant automatiquement à partir d'export Excel de notre CRM

Bonjour,

A partir de l'export Excel des feuilles de temps, des contacts et des affaires de notre ERP ([url removed, login to view]), nous souhaitons générer un tableau de bord pour chaque responsable commercial avec les indicateurs suivants :

1. Chasse

- Temps passé par le responsable commercial en « Chasse Construction (Commercial) »

- Nombre d’appels de chasse

- Nombre de RDV de chasse

- Nombre de devis envoyés en classement « Petits prescripteurs – Chasse » et Responsable commercial « Le commercial en question »

- Nombre de commande en classement « Petits prescripteurs – Chasse » et Responsable commercial « Le commercial en question »

2. Elevage

- Temps passé par le responsable commercial en « Elevage Construction (Commercial) »

- Nombre de mises en relation obtenues

- Nombre de nouveaux partenaires « très fidèles » (Contacts ayant travaillé déjà au moins trois fois avec nous dont une fois dans les 6 derniers mois)

- Nombre de nouveaux partenaires « fidèles » (Contacts ayant travaillé déjà au moins deux fois avec nous dont une fois dans les 6 derniers mois)

- Nombre de nouveaux partenaires (Contacts ayant travaillé déjà au moins une fois avec nous dont une fois dans les 6 derniers mois)

- Nombre de nouveaux partenaires « ex-très fidèles » (Contacts ayant travaillé plus de 3 fois avec nous mais plus depuis 1 an au moins)

- Nombre de nouveaux partenaires « ex fidèles » (Contacts ayant travaillé 2 fois avec nous mais plus depuis 1 an au moins)

- Nombre de partenaires à risque en fin de mois (Contacts ayant travaillé plus de 2 fois, dont une fois il y a moins d'un an, mais plus de depuis 6 mois moins)

- Nombre de devis envoyés en classement [« Petits prescripteurs (archi, artisans, syndics et autres professionnels du bâtiment etc.) » OU « Apporteurs d'affaires / XXX » OU « Grands partenaires / XXX » OU « Clients grands comptes (promoteurs, constructeurs, entreprises générales, collectivités, OPAC etc.) » ] ET [Responsable commercial « Le commercial en question »]

- Nombre de commande en classement [« Petits prescripteurs (archi, artisans, syndics et autres professionnels du bâtiment etc.) » OU « Apporteurs d'affaires / XXX » OU « Grands partenaires / XXX » OU « Clients grands comptes (promoteurs, constructeurs, entreprises générales, collectivités, OPAC etc.) » ] ET [Responsable commercial « Le commercial en question »]

Nota Bene : Un partenaire est un contact membre des listes "Promoteur,Opérateur d'Infiltrométrie,Bureau d'études / BE,Architecte,Dessinateur,Diagnostiqueur / Metreur / Thermographe,Maitre d’oeuvre,Constructeur / CMIste"

3. Transformation des demandes entrantes

- Temps passé par le responsable commercial en « Réponse à demandes de devis autre que copro (Com »

- Nombre de devis envoyé dont le Responsable commercial est « Le commercial en question »

- Nombre de commandes dont le Responsable commercial est « Le commercial en question »

- Taux de transformation du commercial

- Panier moyen du commercial

Ικανότητες: Excel, Visual Basic

Περισσότερα: export sugar crm data, export utility crm , export file crm , export tool crm crm, export tool crm, export data crm crm, export sugar crm pdf, export data crm, export sugar crm, export crm import crm

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) France

Ταυτότητα Εργασίας: #9075909

16 freelancers are bidding on average €288 for this job

prameswara

A proposal has not yet been provided

€250 EUR σε 3 μέρες
(172 Αξιολογήσεις)
6.1
bouslimi1979

Bonjour, L'idée globale du projet est claire : générer des rapport à partir de fichiers Excel issu de votre ERP. Mais mettre cette description sans joindre des exemple de fichiers ERP + un exemple du résultat qu'on sou Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(91 Αξιολογήσεις)
6.2
lillysoft

sir i am an expert of software and web development. i have already developed many web and windows applications and some are similar to your project . you can check my portfolios and my previous projects . so i can fini Περισσότερα

€157 EUR σε 2 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.1
rajafaizan

Hi, Please give me a chance to make your work done in time accordingly as desired. Besides this my expertise in MS Office, Presentations, Data Entries, Designing, PDF document, Google Spreadsheet, VBA, Macros and Typi Περισσότερα

€205 EUR σε 5 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.4
davidebrunner

Bonjour, je l'ai développé les compétences pour faire ce travail. Je serais heureux de participer à ce projet. Cordialement David Brunner

€155 EUR σε 5 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.1
bentanjizakaria

Aucune proposition n'a encore été fournie.

€277 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
abedhelmi

Aucune proposition n'a encore été fournie.

€111 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rspleanmgt

10 ans d'expérience dans le domaine des centre d'appel, habitué par ce genre de projet en interne et gestion des KPI production, paie, qualité, ( individuel ou par département), je vous prie de bien vouloir m'accorder Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Isobelpersonne

Bonjour, Je serais heureuse de collaborer avec vous sur ce projet et vous proposer un tableau de bord simple, lisible et pertinent. Je suis de formation RH et maîtrise Excel ainsi que Visual Basic.

€230 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
csanhaji

Bonjour, si vous ne souhaitez pas publier les fichier excel sur la plateforme vous pouvez aller sur notre site [login to view URL] et puis l'envoyer par email, aussi le détails de vos installation (office 32 ou 64bit Περισσότερα

€388 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DeveloppeurTop

Bonjour, Je me présente : Yannick. Je suis Web Développeur Français basé en région parisienne. Après avoir consulté attentivement votre projet, je me permets de faire une offre. Pouvez vous me transmettre un exemp Περισσότερα

€250 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
olivedev

Bonjour! Nous sommes vraiment motivés de vous offrir nos travaux car nous possédons une équipe très capable de remplir un tableau excel à partir des données d'un CRM. Nous vous garantissons une excellente qualité de tr Περισσότερα

€150 EUR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pweirichpweirich

J'ai une experience de 10 ans sur Excel et ses interactions avec d'autre technologies (VBA, C#, XML, SQL, ACCESS, requêtes WEB, et autre API extérieur). Mon métier consistait en la réalisation de spreadsheet de repo Περισσότερα

€388 EUR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
fforteDynamax

Bonjour, Le projet s'articulera en plusieurs étapes 1- Etape d'échange d'information. Question/Réponse sur le besoin exprimé et sur l'architecture technique du projet (Version Excel, emplacement et nombre de fich Περισσότερα

€1388 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
zlatan010

je travaille tout le temps avec des formules excel et des macros. j'ai pris 4 jours pour être sur de bien finir à temps

€222 EUR σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gtorikt

S'il vous plait envoyez 1 page examplaire de CRM. Je veux faire une plan. Encemoment, j'ai une travaille d'estimatiion aves MS Access. Je calcule la quantite de painture qu'on va applique pour une renovation Περισσότερα

€200 EUR σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lolofou

Bonjour , J'ai plus de 10 ans d'experience dans ce domaine donc n'hesitez pas je suis la personne ideal a vous donner satisfaction.

€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0