Ολοκληρωμένο

Need Assistance Configuring Windows Virtual Machine to Act as VPN for my mobile devices

I have a Windows virtual server with a company called Contabo. I only use it for software testing. I would like to use this device in lieu of purchasing a VPN service so that i can browse anonymously and without ad targeting in public locations. Is this doable? Seemingly it would take 20-30 mins to configure via TeamViewer by someone experienced.

Ικανότητες: Διαχείριση Δικτύου, Διαχείριση Συστήματος, Windows Server

Περισσότερα: azure vpn client download, azure point to site vpn resource manager, azure point to site vpn mac, azure point-to-site configuration, azure point to site vpn limitations, point to site vs site to site azure, azure point to site vpn step by step, azure point to site vpn certificate, max virtual machine windows, windows virtual machine mysql, cluster windows virtual machine, shutdown virtual machine windows powershell scripts, mysql virtual machine windows, need mac virtual machine, windows virtual machine, mac virtual machine windows, physical virtual machine printers windows, connect oracle database virtual machine windows, build ffmpeg windows virtual machine, windows pro virtual machine

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 60 αξιολογήσεις ) Lexington, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17594038

Ανατέθηκε στον:

manojmalviya93

Hi, As per your requirement I have expertise in VPN Server deployment I can help you with that I have done this type of project many time for my local and remote clients I have complete knowledge in this. Let me. ha Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(28 Αξιολογήσεις)
4.8

9 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $36 για αυτή τη δουλειά

$25 USD σε 1 μέρα
(108 Αξιολογήσεις)
5.7
$30 USD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
4.2
$30 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.9
hmimnatelmehdi

i have the pleasure to make for you the project. i did a lot of this project in my career,Thank you.

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$20 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.8
noeruben

It expert Relevant Skills and Experience Cloud expert

$111 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
atefsaeed2010

we have a good experience in VPN softwares and can make it easily and fastly , and will support all your devices thanks

$19 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0