Κλειστό

Swift and Kotlin Developer for Hotel Lock Management Apps (Android and IOS)

We require a developer for for part-time App development in the area of Hotel Lock Management. The developer must be fluent in the use of SDK and API integration with Swift and Kotlin / Java.

The applicant will be working with mostly finished IOS and Android apps, working closely with our existing developers to identify and rectify remaining issues with the Apps.

Applicants must have sound English language skills and be able to communicate effectively with English speaking software developers / staff.

Majority of work will be completed remotely. Daily pushes to our Git-hub repo are a must.

Successful applicant will

• (Preferably) be fluent in both IOS and Android App development, with a focus on Swift / Kotlin, although individual Swift / Kotlin developers will be considered.

• Will have a portfolio demonstrating comparable app development, preferably with the use of both SDK and remote API.

• Have the ability to work remotely and efficiently in a collaborative team.

• Be a great communicator.

• Be prepared to start immediately. (Please DO NOT apply if you are not in a position to start immediately).

Please feel free to request further information (be specific please) and ensure a list of apps you feel are relevant to your experience is attached to your application.

Ικανότητες: Swift, Kotlin, Android, iOS Development

Σχετικά με τον Πελάτη:
( 0 αξιολογήσεις ) Burleigh Heads, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #34002298

50 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $15/ώρα για αυτή τη δουλειά

(422 Αξιολογήσεις)
9.7
(112 Αξιολογήσεις)
8.4
(164 Αξιολογήσεις)
8.7
(63 Αξιολογήσεις)
8.0
(184 Αξιολογήσεις)
8.2
(98 Αξιολογήσεις)
7.8
sapnathakur14

Hi, The project owner! After reading the Android/IOS app developer, I have a good eye to React Native, flutter. I am very impressed with your project. The rest we will finalize after a full discussion about the job po Περισσότερα

$15 AUD / ώρα
(51 Αξιολογήσεις)
7.3
Julian29

Hi There! I have gone thru the project details you are looking for a Swift and Kotlin Developer for Hotel Lock Management Apps. I have already done many type of app for clients & Sucessfully completed it. I have been Περισσότερα

$10 AUD / ώρα
(94 Αξιολογήσεις)
7.9
(99 Αξιολογήσεις)
7.4
kdsighappsol

Hi, I have seen your project post as you need **** Hotel Lock Management Apps *** .According your need i can able to make your application. I have 6 years of experienced on mobile application (iphone/ ipad Swift + An Περισσότερα

$12 AUD / ώρα
(44 Αξιολογήσεις)
7.4
(59 Αξιολογήσεις)
6.9
r4rony

Hello Greetings Work Samples: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$12 AUD / ώρα
(17 Αξιολογήσεις)
7.5
(78 Αξιολογήσεις)
7.5
daydreamsofthiru

✔ I have gone through the project description and I am ready to develop Hotel Lock Management App. ✔ Can you please get me more idea about your requirement? ✔ I am a professional Mobile App [ANDROID + iOS + FLUTTER + Περισσότερα

$20 AUD / ώρα
(43 Αξιολογήσεις)
6.9
(9 Αξιολογήσεις)
6.7
corpmember29

Hi there! You need Swift and Kotlin Developer for Hotel Lock Management Apps (Android and IOS), I got 7+ years of experience in developing apps for startups and have good proven track records and excellent clients re Περισσότερα

$11 AUD / ώρα
(25 Αξιολογήσεις)
6.5
(35 Αξιολογήσεις)
6.3
(25 Αξιολογήσεις)
6.6
ITServices24y7

Hi, for Hotel Lock Management Apps . I have 7 years of experience developing iPhone/iPad Swift /Android Kotlin / Java apps with admin panels and web services so that the admin can control the app from the backend. Περισσότερα

$8 AUD / ώρα
(11 Αξιολογήσεις)
6.3
(47 Αξιολογήσεις)
6.1