Σε Εξέλιξη

Chi Square Analysis

Ανατέθηκε στον:

aditya357

I have a strong background of theoretical statistics and probability theory.I graduated from Indian Institute of Technology, Kharagpur in 2016. I am enrolled in integrated PhD in mathematics. I have experience of im Περισσότερα

$30 USD / ώρα
(92 Αξιολογήσεις)
5.8

7 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $35/ώρα για αυτή τη δουλειά

lamyae88sid

A proposal has not yet been provided

$27 USD / ώρα
(44 Αξιολογήσεις)
5.5
Softeria

I am a STATISTICS tutor for last 5 years. I have expertise in Statistical Analysis. I can show you some of my previous analysis. I have excellent concepts of Random variables, Probability Distribution, Sampling and di Περισσότερα

$39 USD / ώρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.4
Piao217

I'm a Bachelor of Mathematics. I can deal with Matlab/R/C++/Python. I majored in Probability&Statistics. You can count on me. Really. I hope to build a long-term relationship with u about maths

$50 USD / ώρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.5
albabahmadkhan

I have a strong background of theoretical statistics and probability theory as well as Machine Learning. I have experience of implementing linear and multivariate regression ,Factor Analysis, Principle Components an Περισσότερα

$30 USD / ώρα
(11 Αξιολογήσεις)
4.4
ayowealth

Hello sir/ma , I'm interested in taking this task up for you. It is important for you to understand that the academic world is evolving and expanding at an exponential rate in which quality and unique academic works Περισσότερα

$30 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$41 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0