Κλειστό

Rdbms database PL/Sql

30 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $169 για αυτή τη δουλειά

A2Design

Hello, Looks like we can help you here... If you you need help with: - Website/web application/e-commerce development (any complexity) from scratch or using a premade solution - Front-end and back-end adjustments Περισσότερα

$350 CAD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
5.8
fanninson45

I am a strong knowledgeable database programmer with a wide breath of PL/Sql Query writing and optimization. I have done many projects relating to Rdbms database before. Relevant Skills and Experience RECENT PROJECTS Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.7
urmate

Proposed Milestones $155 CAD - complete work

$150 CAD σε 3 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.2
point5nyble

Successful completion for this project will require a great knowledge of Database Programming, Shell Script, SQL. I have excellent knowledge for both of these topics. Relevant Skills and Experience Expert in SQL Serve Περισσότερα

$222 CAD σε 3 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.0
shahzaib121

Hi Dear I have a lot of experience in Data Bases ,Data Warehouse etc . I am Data Bases + Warehouse certified from Oracle,PostgreSQL,SQL SERVER , Access. Relevant Skills and Experience Experience in Requirements analys Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.6
zkutch

Hello More 20 years programming experience. I need more details to set real price and time. Regards. Relevant Skills and Experience More 20 years programming experience. Proposed Milestones $155 CAD - Script I need Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.7
ref2

I would like to chat with you about this project. I will not ask you to award me for the project unitil we both sure that it will be completed as you wish. I will demonstrate my solution before. Relevant Skills and Ex Περισσότερα

$222 CAD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.1
bhupen2606

Hi, i SQL, PL/SQL and forms is my area of expertise. i'll be able to provide you correct deliverable in relatively quick time. You can have a look and then decide on amount you would like to pay. Relevant Skills and E Περισσότερα

$100 CAD σε 2 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.2
hinahanif15

I am interested in doing this job. I am BS-CS graduate and knows Database programming as well, because of which I can do this task with ease. Have worked on Orcale, MS- Access and MySQL. Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$100 CAD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.9
scorpioangry55

Hi, I'm certified oracle DBA and oracle developer since 2000. You can contact me at any moment to discuss your project. Relevant Skills and Experience I'm certified oracle DBA and oracle developer Proposed Milestone Περισσότερα

$250 CAD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.7
sumitgarg44

A proposal has not yet been provided

$110 CAD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.4
bhupenderbassan

Create script for updating database Relevant Skills and Experience Linux, Python, Shell Scripting Proposed Milestones $250 CAD - Create script for updating database

$250 CAD σε 15 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.1
nidhi1509

I have 5+ years of extensive work experience on working with Oracle Database- PL/SQL. Strong knowledge on Unix Shell Scripting as well Relevant Skills and Experience PL/SQL, Unix Shell Scripting Proposed Milestones $ Περισσότερα

$110 CAD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
1.2
$111 CAD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$133 CAD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SanthoshEbe

As an expert in shell scripting, I have solved some complex problems in mysql and mongodb. Relevant Skills and Experience shell scripting mysql dba mongo dba Proposed Milestones $200 CAD - completing the shell script Περισσότερα

$200 CAD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 CAD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vw8043652vw

A proposal has not yet been provided

$122 CAD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
erwagh

A proposal has not yet been provided

$35 CAD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
croca

20 years of expertise on oracle database. sql and pl/sql developer, also mysql. Relevant Skills and Experience 20 years of expertise on oracle database. sql and pl/sql developer, also mysql. Proposed Milestones $15 Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0