Κλειστό

Fine tune MSSQL Database - Expert knowladge pls

Hi

We need to have check database, create necessary keys, find expensive queries, suggest indexes , fine tune performance of tables and stored procedures. We're looking for someone with excellent knowledge in MSSQL to analyse and optimize our database.

We will share a teamviewer and will look db together. First 10 mins we won' t pay anything. We want to be sure that if you are expert enough. Everybody thinks that "he is the one!". We want to be sure that if it is.

We have already finetune lot' s of issue. We want to pay if we are really getting result.

Ικανότητες: Big Data Sales, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Microsoft SQL Server, SQL

Περισσότερα: fine tune wordpress database, fine tune asterisk, asterisk fine tune, sql, database administration, microsoft sql server, database development, database programming, debugging, troubleshooting, fine tune plesk, fine tune postfix email marketing, fine tune joomla website, mysql fine tune moodle, fine tune postfix, fine tune joomla, fine tune sales pitch, fine tune language, mssql 2008 send email stored procedure, fine tune oracle plsql

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 11 αξιολογήσεις ) İstanbul, Turkey

Ταυτότητα Εργασίας: #15868605

29 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $55/ώρα για αυτή τη δουλειά

hits

I also believe that I have a team of developers with expertise in MS SQL Server and can do the needful. I shall be assigning the senior most developer to your project. I am willing to assign him to run through the data Περισσότερα

$52 USD / ώρα
(66 Αξιολογήσεις)
6.9
$55 USD / ώρα
(66 Αξιολογήσεις)
6.9
truongnguyen86

Hello there, i've been working with database technology for over 7 years especially MSSQL and Oracle, my strong knowledge is tune the database, analyse to make proper indexes and change the existing queries, procedure Περισσότερα

$50 USD / ώρα
(155 Αξιολογήσεις)
6.6
mpalgeo

Hi I have been working with MSSQL for over 17 years. I am fully experienced as a developer and a DBA. Currently I am working at big financial organization in which I am responsible for the BI department. I have Περισσότερα

$50 USD / ώρα
(69 Αξιολογήσεις)
6.2
fanninson45

INTRODUCTION I have done a similar project like this before. I am a database administrator. SHOWCASE An experienced Microsoft Certified Professional with Database Programming and Administration skills across both Περισσότερα

$55 USD / ώρα
(19 Αξιολογήσεις)
5.6
feninsoftech

Hi, I have 11 years experience in development and deployment that includes SQL Server, SSRS, SSIS and .NET. Involved in SQL Server activities like Installing, Migrations, Table Partitioning, Configuring maintenan Περισσότερα

$55 USD / ώρα
(29 Αξιολογήσεις)
6.0
sopholos

I'm expert in SQL Server. Please clarify next information: SQL Server version and edition (2016 and Enterprise for example) DB size Hardware used Primary purposes of DB: store data, analyze data etc. Typical numb Περισσότερα

$78 USD / ώρα
(15 Αξιολογήσεις)
5.4
dhanuitdevendra

Hello, Hope you are doing well! We can help you with our Database Administrator as a Service (DBAaaS). Please visit [login to view URL] for details. Please have a look at our existing customer ba Περισσότερα

$60 USD / ώρα
(5 Αξιολογήσεις)
4.3
murtaza1981

Hi, An ASP.NET, c#, vb, [login to view URL], NopCommerce, JQuery, JavaScript, SQL Server, SQL Server Integration Services (SSIS), SQL Server Reporting Services (SSRS) and SQL Server Analysis Services (SSAS) expert here. I w Περισσότερα

$50 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
4.0
DeoTech

I am a database developer with big experience in MS SQL ( 17 years) I am using - 2008, 2012, 2014 editions SQL Server DBA to install/setup/deliver and support MS SQL Server databases and applications. Configuring t Περισσότερα

$55 USD / ώρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.6
vbhavesh448

I am ready to work on your project as per your need. I have 4 years experience in c# and MS SQL. I have worked with Triggers, Stored procedures, Functions etc.

$55 USD / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.8
MarcoAGarcia

Hi, I’m software and database developer with more than 30 years experience. In the past 20 years I have worked (full-time, in-situ) for two international organizations; IATTC, in San Diego, CA, USA, and the Food and Ag Περισσότερα

$61 USD / ώρα
(1 Κριτική)
3.5
kp155

A proposal has not yet been provided

$55 USD / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.3
$55 USD / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.5
CHREHAN

I have almost 5+ years of experience in Business Intelligence, ETL, Database Development, Database Optimizations, Database Design and BigData. Currently at work responsible for implementing complex business of this Περισσότερα

$50 USD / ώρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.8
Lultu

have been working with Sql for 13 yrs but you are correct need to check whether i am the one who can resolve all issues....hope to chat n give it a try.

$55 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.0
bnrajumnc

SQL SERVER optimization of scripts

$55 USD / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.2
almashudshishir

A proposal has not yet been provided

$50 USD / ώρα
(1 Κριτική)
1.9
lemarin68

Very interesting and fair proposal, I'm a Sql Server Administrator since 2008, nine years and counting, working as Dba, writing querys or tuning database architecture, it is my daily routine that have served to me Περισσότερα

$50 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.2
freelancernewtec

Hello, I would like to take this assignment. I am having 14 years of experience on web development and deployment. Below are my core technical skills •ASP.Net /HTML/CSS/JavaScript •C# and VB.Net SOLID Design Pr Περισσότερα

$50 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0